Terje Tørrissen og Agnar Aspaas i rettsal 250. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)
Terje Tørrissen og Agnar Aspaas i rettsal 250. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)

Kommisjonen: To mangler ved Aspaas og Tørrissens drøftinger

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) har ingen innvendinger mot konklusjonen i rapporten som finner Breivik tilregnelig. Men de mener drøftingen har to vesentlige mangler.

Aktørene i retten mottok torsdag kveld et nytt svar fra kommisjonen, etter at tingrettsdommer Arne Lyng ba dem om et konkret svar på om rapporten var godkjent eller ikke.

Medforsvarer Tord Jordet sier til NRK at de ikke så noen klar konklusjon i det lange brevet fra kommisjonen. Men rettens administrator, Wenche Arntzen, la ved rettsstart fredag fram det hun betegnet som rettens tolkning av brevet.

Svakheter i drøftingen

– Slik retten tolker kommisjonen, mener de det foreligger to vesentlige mangler ved Agnar Aspaas og Terje Tørrissens rapport. Men de presiserer at spørsmålene som er stilt til de sakkyndige i tidligere brev, ikke er rettet til konklusjonen. Det er drøftingen de mener har svakheter, sa Arntzen.

De ene punktet kommisjonen mener ikke er drøftet bra nok, er vurderingen av grunnvilkårene for personlighetsforstyrrelser. De syns heller ikke den andre psykiaterduoen har drøftet eller vektlagt opplysningene Anders Behring Breiviks mor har gitt til de første sakkyndige.

Ingen ny tilleggserklæring

Aspaas og Tørrissen vil imidlertid ikke bli bedt om noen ny tilleggserklæring, men Arntzen varslet at de ubesvarte spørsmålene vil få mye plass når dette temaet kommer opp senere i rettssaken. (©NTB)