På bakgrunn av en gjennomgang av gitte poeng i de foregående rundene i Tippeliga-manager 2012, har det blitt gjort poengjusteringer på mange av spillerne.

Noen brukere vil derfor oppleve at man nå har flere eller færre poeng enn hva man har hatt ved tidligere runder.

Endringer i poengene har også endret på resultatene i noen av rundene. Under finner du en oversikt over lag som etter endringen har fått topp-plasseringer. Disse vil i løpet av de nærmeste dagene bli kontaktet av vår premieansvarlig for tilsending av premier. Endringene vil ikke ha konsekvenser for spillere som allerede har mottatt premier.

Nye topplister (Nye vinnere er uthevet):

Runde 8:

1. Alkaas

2. ivan4

3. roarben

Runde 11:

1. Brekkenbauer

2. Le Hyl

3. glenn_87

Runde 12:

1: Stonee

2. Salomonster

3. LuguberGrusom