Til sammen 13 land er berørt i til sammen 23 rettssaker. Søksmålet mot Norge er en konsekvens av forbudet mot synlig oppstilling av tobakk som trådte i kraft 1. januar 2010.

Philip Morris mener dette strider mot EØS-avtalen og at det legger restriksjoner på konkurransen, skriver Aftenposten.

– Synlighetsforbudet har negativ effekt på konkurransen, men ingen effekt på forbruket. Vi ønsker derfor å få opphevet forbudet. Nordmenns totalforbruk av tobakk har også økt etter at synlighetsforbudet trådde i kraft, sier kommunikasjonsdirektør Nordan Helland i Philip Morris Norge.

Norge mener på sin side at retten til å beskytte folkets helse og forhindre helseskader veier tyngre.

– Det er viktig at vi vinner denne rettssaken, og at de andre landene vinner sine. Alle helseministrene er enige om at vi ikke kan la tobakksindustrien hindre oss i å ta vare på folks helse. Tobakk fører til store lidelser og koster samfunnet mye penger. Å få ned bruken er noe av det viktigste vi kan gjøre for helsen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). (©NTB)

LES OGSÅ: Norsk forbud mot synlig tobakk kan være ulovlig