KAFFEKOS I SKOGEN: Frivillige sørger for at eldre i Hamar kommer seg ut gjennom prosjektet
KAFFEKOS I SKOGEN: Frivillige sørger for at eldre i Hamar kommer seg ut gjennom prosjektet "Med fortellinger i tursekken". (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Frivillige sørger for livskvalitet til eldre

Frivillige skal stå for mer av eldreomsorgen. Men frivillighet kommer ikke gratis.

I Hamar sørger prosjektet «Med fortellinger i tursekken» for at demente kommer seg ut.

– Det er veldig, veldig bra, og jeg fryder meg hele tiden, sier Liv Elde Mikkelsen.

PÅ TUR MED FRIVILLIGE: Liv Elde Mikkelsen setter stor pris på tilbudet på Hamar. (Foto: Olav T. Hustad Wold)
PÅ TUR MED FRIVILLIGE: Liv Elde Mikkelsen setter stor pris på tilbudet på Hamar. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Liv og de andre i gruppa er demente.

– Jeg glemmer litt, så jeg må ha litt hjelp med å finne hvor er det som jeg glemte og sånn, sier Liv.

Mer frivillighet

Ved hjelp av frivillige blir de en gang i uka tatt med ut på tur. Opptil en fjerdedel av eldreomsorgen bør i fremtiden komme fra frivillige, viser en utredning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

En undersøkelse Nasjonalforeningen for folkehelsa har gjort, viser at nær en tredel av de friske eldre kan tenke seg å gjøre en frivillig innsats for andre eldre.

Men foreningen mener frivillighet ikke er gratis og mener det bør bevilges langt mer midler for å legge til rette for de som ønsker å gjøre en frivillig innsats.

Løser andre oppgaver enn det offentlige

– Det er masse ting de frivillige kan gjøre som det offentlige aldri vil være gode nok til, rett og slett. Det å være en venn og gå på tur og være aktiv og være en del av å lage et fellesskap, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse.

Men den samme undersøkelsen viser at de frivillige ikke ønsker å bruke tid på søknader og administrasjon.

– Hvis det offentlige regner med at man skal få mer frivillighet helt gratis, da forregner en seg, sier Rugtvedt.

LES OGSÅ: Musikk danker ut medisin for demente