stortinget 1024 (Foto: Kjetil Løset/TV 2)
stortinget 1024 (Foto: Kjetil Løset/TV 2)

Her vedtar Stortinget å avvikle statskirken

STORTINGSSALEN (tv2.no): Med 162 mot 3 stemmer fra Senterpartiet vedtok Stortinget å fjerne kristendom som statsreligion.

– Jeg vil ønske folkekirken lykke til videre i en ny tid, og synes det er på tide å si gratulerer med dagen, sa parlamentarisk leder Helga Pedersen (Ap).

Senterpartiet delt

Regjeringspartner Senterpartiet er delt i synet på Grunnlovsendringene. I debatten varslet Per Olaf Lundteigen at han ville stemme mot.

– I Senterpartiet har vi ikke registert at det er noe stort folkekrav å endre dagens kirkeordning. I dette spørsmålet er det avstand mellom grasrota i kirka og ledelsen. Det er også avstand mellom grasrota i enkelte partier og ledelsen, sa Lundteigen.

Stortingsrepresentant Christina Ramsøy (Sp) varslet at hun ville stemme mot gjennom politisk panel på tv2.no før debatten startet.

DISKUTER MED POLITISK PANEL: Bør kirke og stat skille lag?

Også Senterpartiets Kjersti Toppe vagte å stemme mot å endre Grunnloven.

Fikk applaus fra galleriet

– Jeg vil stemme mot de endringene som ligger til behandling i dag. Det er ikke noe folkekrav om å endre Grunnloven. Jeg kan ikke stemme for det jeg oppfatter som første skritt på å legge ned folkekirken, sa Ramsøy fra talerstolen, og høstet en kort spontan applaus fra tilhørerne på galleriet.

Se video av debatten nederst i artikkelen

Stortingspresidenten klubbet umiddelbart og ba om ro i salen, uten at noen av de unormat mange politifolkene som holdt vakt på galleriet måtte gripe inn.

LES OGSÅ: I dag forsvinner statskirken

– Senterpartiet rir to kuer

I 2008 gikk alle partiene på Stortinget sammen om et kirkeforlik. Derfor skapte det sterke reaksjoner at Sentrepartiet fristilte sine representanter under behandlingen av Grunnlovsendingene.

– Jeg må kommentere Senterpartiets forsøk på å ri to hester, eller skal vi si to kuer, ettersom vi har hørt kubjeller i dag. Man kan ikke både sitte og forhandle og så resevere seg for å stemme for helheten, sa Dagrun Eriksen (KrF).

LES GJESTEBLOGGER OM STAT OG KIRKE:

Torbjørn Røe Isaksen (H): Slutt for statskirken

Thor Bjarne Bore (V): Folkekirken - hva nå?

Kjell Ingolf Ropstad (KRF): Verdigrunnlaget forbliver

Dagfinn Høybråten (KrF): Verdigrunnlaget forbliver

Også kontrollkomiteens leder, Anders Anundsen (Frp) reagerte mot Senterpartiets opptreden.

– Det er trist og bygger opp under en politikerforakt. Det er ikke vanskelig å forstå at det knirker i regjeringssamarbeidet når Senterpartiet snur ryggen til sine egne. Håndtrykket til en senterpartist er ikke lenger hva det var, sa Anundsen i debatten.

Det samme gjorde Venstre-leder Trine Skei Grande og Høyres Ine Eriksen Søreide angrep Senterpartiet i debatten.

– Vi velger likevel at når Odd Einar Dørum har satt sitt navn på så stemmer vi for det. Når Venstre har signert et ark, så skal det være noe verdt, sa Skei Grande.

– Jeg kan ikke si at det er positvt når noen av Senterpartiets representanter går bort fra den enigheten som var, sa Ine Eriksen Søreide (H).

Sang mot lovendring

Mandag morgen møtte noen hundre kristne demonstranter opp og slo ring om Stortinget, mens de sang alle versene av Fedrelandssalmen. Knapt hundre av dem inntok senere galleriet på Stortinget, der de ble observert både av Stortingetsegne sikkerhetsvakter, men også av politiet.

Det er verdt å merke seg at kirkeledere på tvers av trossamfunn ønsker disse endringene velkommen. Til de av dere som er urolige kan jeg forsikre om at Verdirgunnlaget forbliver, sa Dagfinn Høybråten (KrF), henvendt til tilhørerne på galleriet.

Les gjestebloggen: Verdigrunnlaget forbliver

– Religion handler om personlig tro. En stat er ingen person og kan ikke ha noen tro. Med en statskirke som nå blir en folkekrike og har nesten fire millioner medlemmer, blir det feil å si at Norge avkristnes, sa Marianne Aasen (Ap)

Se video av demonstranetes salmesang: (artikkelen fortsetter)

617458

Fristilles fra staten

Som følge av endringene i Grunnloven fristilles Den norske kirke i forhold til staten, samtidig som alle tro- og livssynssamfunn i den norske stat likestilles.

Etter at paragrafene 2 og 16 i Grunnloven er endret, skal det mandag ettermiddag gjøres endringer i kirkeloven slik at kirkelige organer fra nå av skal utnevne proster og biskoper. Siden 1989 har kirken selv kunnet utnevne prester.

– Tro er en personlig sak. Det er viktig å respektere kirken som trossamfunn med en stor selvstendighet i eget styre, som lærespørsmål og utnevning av egne ledere. Det er unaturlig for et trossamfunn å bli styrt av staten, sa Per-Kristian Foss (H) i debatten.

LES OGSÅ: I dag forsvinner statskirken

Har stor tro på Gud

De siste dagene har flere stortingsrepresentanter fått brev med skarpe advarsler mot å endre Grunnloven. Ulf Erik Knutsen (Frp) hevdet fra STortingets talerstol at han har fått trusler om at han ville ligge tynt an den dagen han skal møte Gud.

– Jeg har stor tor på Gud, men deler av bakkemannskapet hans stiller jeg spørsmål ved, sa Ulf Erik Knudsen (Frp)

– I en av e-postene jeg har fått stod det at dette var et nytt 9. april, sa Aksel Hagen (SV).

tv2.no fulgte debatten i stortingssalen direkte

Grunnloven på nynorsk

Stortinget behandlet også et forslag om språklig fornyelse av Grunnloven. Forslaget ble fremmet i forrige periode av Carl I. Hagen (Frp), som i samarbeid med språkprofessor Finn-Erik Vinje laget et forslag om å løfte Grunnloven språklig nærmere vår tid.

Forslagetet ble nedstemt med 95 mot 69 stemmer og ble ikke vedtatt. Et flertall på 151 mot 12 gikk inn for å lage to likestilte versjoner av Grunnloven til jubileumsåret 2014.

«Stortinget ber Presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle (någjeldende) Grunnloven. De nye versjonene må foreligge slik at de kan fremmes som grunnlovsforslag innen 28. september 2012. Stortinget bør tilstrebe å få vedtatt de to nye utgavene i jubileumsåret 2014.»

Se debatten fra Stortinget:

617472