Nettspill har fått et ufortjent dårlig rykte, mener økonomiprofessor ved NHH som mener samfunnet har mye å lære ved å utnytte spill.

Denne uken gikk Facebook på børs og viser hvilke enorme verdier som kan skapes ved hjelp av åpen innovasjon.

Hjelper samfunnet

Per Egil Pedersen som er professor i tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole mener myndigheter, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner i langt større grad bør utnytte mulighetene i vår fascinasjon for spill på nett.

Åpen innovasjon – slik vi ser det i Facebook, Google, Amazon og andre suksesser – kjennetegnes ved at alle kan bidra, alle lærer noe av det og deltakerne oppnår status og felleskap.

Pedersen mener storsamfunnet må motivere unge slik de i dag opplever å bli stimulert ved å spille. Han viser til Jane McGonigal som i boken «Reality is broken» skriver at unge kan bruke omtrent 10.000 timer på nettspill før de er fylt 21 år. Da har de brukt like mye tid i spilluniversitetet som i skoleuniversitetet.

Sjekkliste

For å engasjere unge i den virkelige verden, foreslår Pedersen å utnytte spillmekanismer til å løse virkelige oppgaver.

For at spill skal ha overføringsverdi i samfunnet må du oppleve at du lærer noe du kan bruke i andre sammenhenger, du må kunne avansere i trinn og nivå og det du gjør kan gi status, kred, og kudos. Gjennom å spille kan du føle fellesskap.

Her er noen av Pedersens forslag til hva spill må inneholde for å gi god læring som kan ha verdi i samfunnet:

  • Du må lære noe (ferdighet)
  • Det du lærer må kunne overføres til samfunnet (overføringsverdi)
  • Spillet må være enkelt i starten
  • Spillet må tilby avansement i form av trinn og nivå
  • Det må lønne seg å prøve igjen og igjen
  • Det lønner seg å gjøre sitt ytterste
  • Spillet må være åpent for alle slik at du opplever at ditt bidrag er del av et større prosjekt
  • Du får flere sjanser til å gjøre det bedre