I byrjinga av mai sendte Fillipinene ein fregatt for å sjekka kinesiske fiskebåtar som dreiv med ulovleg fiske i området rundt ei øygruppe som heiter Panatagrevene på norsk, Scarborough Shoal på engelsk.

Fillipinarane prøvde å ta skipet i arrest, men var avbroten av to kinesiske overvakingsfartøy, som raskt vart sendt til området.

Panatagrevene er ei gruppe små øyer og korallatoller på eit rev det ikkje bur eit einaste menneske på og ligg rundt 220 km vest for øya Luzon, som er Filippinanes største øy.

Den næraste kinesiske landområdet ligg heile 1200 kilometer vekke.

Olje og naturgass i området

Øyene har vore kjent blant kinesiske sjømenn i fleire hundre år.

LES OGSÅ: Kina advarer USA mot innblanding i havstrid

Havet omkring øyene er rike fiskebankar, og ein reknar med at det er store førekomstar av olje og naturgass i området.

Nyleg byrja Kina å drilla sitt fyrste djupvannsbrønn utvikla av eigne ingeniørar, rundt 320 kilometer sør for Hong Kong.

RASAR: På Fillipinene vert det arrangert demontstrasjonar mot måten dei meinar kinesarane oppfører seg på. (Foto: Scanpix)

Området vert no kontrollert av Filippinane som peikar på den geografiske nærleiken, men no byrjar og altså Kina å gjera krav på området.

Den komande supermakta Kina hevdar dei har herredømme over heile Sør-Kina-havet, sjølv havområde som ligg tett inn til andre lands kyst, og dermed fleire hundre mil frå Kinas eigen kyst.

Fillipinene på si side meinar ei grense på 200 nautiske sjømil pluss ein økonomisk sone er det rette. Dei hevdar at internasjonal lov støttar dei.

LES OGSÅ: Sinne og sjokk i Hong Kong etter gisseldrama

Konflikten mellom landa har den siste månaden tatt seg kraftig opp, mellom anna har fillipinarane arrangert større demonstrasjonar utanfor Kinas ambassadar i fleire land.

Det har fått kinesarane til å hevda at deira borgarar ikkje er trygge på Fillipinene lenger.

Eit anna økonomisk maktmiddel kjempelandet har brukt er å setja 1120 konteinarar med bananar i karantene.

Det kinesiske hav er ved kokepunktet

Kinesarane på si side har kome med sterke åtvaringar til Fillipinske myndigheiter.

Den kinesiske avisa China Daily, og kjent som kommunistpartiets avis, skreiv ein artikkel med det dårleg skjulte trugsmålet «Test aldri Kinas vilje til å beskytta sin suverenitet», medan det statlege nyhendebyrået Xinhuanet sendte ein journalist til Panatagrevene for å planta det kinesiske flagget.

Det kinesiske hav er ved kokepunktet for tida, og det er fleire overlappande konfliktar i området.

Taiwan, Malaysia, Brunei og Vietnam har og overlappande krav i området.

ØVER: Fleire tusen amerikanske og fillipinske soldatar hadde i byrjinga av april ei militærøving på Panatagrevene. Her øver dei på å ta kommunistar. (Foto: Scanpix)

Så seint som i 2011 klaga Vietnam og Fillipinene på stadig meir aggressiv oppførsel frå Kina og deira forsøk på å sikra seg meir makt i området.

Fillipinske myndigheiter hevda mellom anna at kinesarane skaut varselskot mot fillipinske fiskarar.

LES OGSÅ: François Hollande tatt i ed som Frankrikes president

Men det som truleg ligg bak denne konflikten som har foregått den siste månaden er å få fokus vekk frå uroligheiter internt i det kinesiske kommunistpartiet, mellom anna ved valet av nye leiarar, og utvisinga av Bo Xilai frå kommunistpartiet.

Difor vert det hevda frå fleire ulike kjelder at Kina no nyttar høvet til å piska opp den nasjonale stemninga for slik få vekk fokus frå interne problem.

USA støtter Fillipinene

Førebels er situasjonen i området fastlåst, begge partar hevdar dei vil ha ei diplomatisk løysing, men dei tolv skipa som no ligg i området og føl med på kvarandes rørsler, kan tyda på noko anna.

Medan Kina er det landet i verda med det største forsvarsbudsjettet, har ikkje Fillipinene på si side ein skikkeleg marine.

Men dei har eit tett forhold til ei anna supermakt, nemleg USA.

Kinesiske militære offiserer (Foto: Reuters)

Dei har førebels sagt at dei held seg vekke frå den konflikten.

LES OGSÅ: California varsler store budsjettkutt

Men samstundes skal den fillipinske statsministeren ha fått ei stadfesting frå USAs utanriksminister, Hillary Clinton.

– USA har forsikra oss om at dei vil heidra vår felles forsvarspakt, som me har hatt sidan 1951, seier forsvarsminister Voltaire Gazmin i følgje Vancouver Sun.

FILMAR: Ein politimann filmar demonstrantar i Hong Kong som støtter Kinas krav over Panatagrevene. (Foto: Scanpix)