I midten av juli drar en helt spesiell farkost mot Nordpolen.

Professor Yngve Kristoffersen skal sammen med studenten Gaute Hope bruke luftputebåten Sabvabaa som fremkomstmiddel på Polhavet.

Navnet er grønlandsk, og betyr «å flyte hurtig over».

Se video helt nederst!

Praktisk

Yngve Kristoffersen fylte 70 år i 2011 og ble pensjonist. Men han fortsetter forskningsarbeidet sitt, som professor emeritus. (Foto: Universitetet i Bergen)
Det ligger kun praktiske årsaker bak valget av båttype.

– Den tar seg like godt frem over isen som på vann, forteller Kristoffersen, som har vært på tokt med båten tidligere.

Båten er 12 meter lang, og 6 meter bred. En 440 hesters dieselmotor driver vifter som løfter den opp på en pute av luft. En propell blåser den av gårde.

Med Sabvabaa kan de nå områder som er helt utilgjengelige for annet enn store atomdrevne isbrytere. Luftputebåten har en marsjfart på 20 knop med full last, en hastighet den kan holde i 50 timer uten å fylle drivstoff.

Olje?

Båten skal ta seg fra Svalbard nede til venstre på kartet, og forbi Nordpolen. (Foto: Nansensenteret)
Kristoffersen og Hope er ikke på eventyr, de to skal samle prøver av havbunnen. Ekspedisjonen har fått navnet «Fram 2012».

FNs havrettskonvensjon åpner nå for at landene rundt Polhavet kan utvide sine økonomiske soner nordover. Hovedformålet med ekspedisjonen er å undersøke en spesiell geologisk formasjon som heter Lomonsov-ryggen ved Nordpolen.

– Vi forsøker å finne ut om det kan finnes olje og gass i dette området, sier Kristoffersen.

Det er derfor Oljedirektoratet som finansierer ekspedisjonen, sammen med Nansensenteret og Universitetet i Bergen.

I siste liten

Båten parkeres på et isflak når prøvene skal tas, og utstyret senkes ned i åpne råker. (Foto: Nansensenteret)
Prøvene hentes med sonder som vinsjes ned til havbunnen.

– Vi tar prøvene i åpne råker i isen, forteller Kristoffersen, noe som ikke er helt risikofritt.

– Jeg har opplevd at en råk begynte å lukke seg da vi holdt på. Den klappet igjen akkurat da vi hadde fått utstyret opp. Isflakene fortsatte å bevege seg mot hverandre, og ble skrudd sammen og opp i et tårn der vi akkurat hadde hatt metervis med wire i sjøen.

Istykkelse

Luftputebåten er bygget i England, og har vært brukt på flere ekspedisjoner til Polavet. (Foto: Nansensenteret)
Båten er også utstyrt med sensorer som hele tiden skal måle tykkelsen på isen de beveger seg over.

– Målingene vi gjør skal brukes til å kalibrere målingene som gjøres med CryoSat-satellitten, forklarer Kristoffersen.

Slike målinger helt fra iskanten nord for Svalbard og helt til Nordpolen er ikke tidligere gjort.

Det er ikke mye komfort og luksus om bord. (Foto: Nansensenteret)
Ekspedisjonen varer helt frem til midten av september. Sabvabaa kommer til å møte den svenske isbryteren Oden noen ganger under turen for å få nye forsyninger av drivstoff.

Under kan du se TV 2 Nyhetskanalens innslag om ekspedisjonen