Lørdag kom det frem at en to uker gammel gutt døde av komplikasjoner etter at han var blitt omskåret av en lege.

Omskjæringen skjedde på et legekontor i Oslo. Både politiet og fylkeslegen undersøker saken.

– Kulturkirurgi

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, mener det er på tide og rydde opp i en tilfeldig og usikker prasis som rammer barna.

– Det er ren kulturkirurgi, uten store medisinske indikasjoner i det hele tatt, sier Schou til TV 2.

LES OGSÅ: Vil ha aldersgrense for omskjæring av gutter

Ifølge Schou må myndighetene derfor sikre at omskjæring skjer i ordnede forhold, og av folk som kan det.

– Det er viktig at barna her blir godt ivaretatt. Det er i utgangspunktet ikke noe stort inngrep, sier Schou.

Rundt 2000 guttebarn blir omskjært i Norge hvert år.

Vurderer å endre lovverket

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå innstramminger i lovverket for å gjøre omskjæring sikrere, men både innad i regjeringen og innad i de rødgrønne partiene er man uenig i synet på omskjæring av gutter. Noen vil ha forbud, mens andre vil tilby inngrepet i det offentlige helsevesenet.

Et lovforslag har nylig vært på høring og mange ønsker forbud eller aldersgrense.

LES OGSÅ: Regjeringspartiene splittet i synet på omskjæring

Barneombud Reidar Hjermann ønsker en debatt om nedre aldersgrense, men mener at rituell omskjæring bør forbys på barn under 15-16 år.

Justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge, mener rituell omskjæring av små gutter må forbys på lik linje med omskjæring av jenter.