¿ MÅ SATSE PÅ NORSK MAT: Bønder samlet seg tirsdag foran Stortinget med krav om at det skal satses på norsk mat. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
¿ MÅ SATSE PÅ NORSK MAT: Bønder samlet seg tirsdag foran Stortinget med krav om at det skal satses på norsk mat. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)

Brudd i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Småbrukarlaget synes avstanden på 1,6 milliarder kroner mellom deres krav og statens tilbud var for stort til at det hadde noe for seg å forhandle om årets jordbruksoppgjør.

Bruddet kom lørdag ettermiddag etter at partene i tre dager har holdt det gående med uformelle samtaler på ledernivå, men uten at reelle forhandlinger var innledet.

Stor avstand

Staten leverte sitt tilbud i årets oppgjør med en total ramme på 900 millioner kroner onsdag. Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var på 2,2 milliarder kroner.

I tillegg mener bøndenes organisasjoner at statens tilbud reelt sett er lavere, slik at avstanden mellom krav og tilbud er på 1,6 milliarder kroner.

Partene har siden onsdag drevet med uformelle ledersamtaler for å avklare om det er grunnlag for forhandlinger eller ikke. Bruddet ble kunngjort under et møte mellom delegasjonene i Landbruks- og matdepartementet lørdag ettermiddag.

– Kan få konsekvenser

Leder Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo sier at bruddet kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet.

– Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli sviktet.

Nils T. Bjørke, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, sier at bondelaget ikke kan ta ansvar når Stortingets vedtak ikke blir fulgt.

– Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket.

Ikke siden 2000 da Bjarne Håkon Hanssen var landbruksminister i den rene Arbeiderparti-regjeringen Stoltenberg 1 har bøndene valgt å bryte uten forhandlinger om jordbruksoppgjøret.

Den nye landbruksmeldingen ble vedtatt i midten av april.

Får støtte av allianse

Alliansen ny landbrukspolitikk, bestående av 11 organisasjoner og ungdomspartier, støtter bøndenes brudd i jordbruksoppgjøret.

Alliansen, som foruten miljøorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner består av Rød, Grønn og Sosialistisk Ungdom, mener at statens tilbud til bøndene mangler tiltak for å bedre rekrutteringen til landbruket.

Bøndenes inntekter er viktige for å sikre et miljøvennlig landbruk, mener alliansen.

– Bønder tjener i dag under halvparten av industriarbeidere. Da er det ikke rart at mange slutter. Skal norske bønder kunne produsere mat, må det være attraktivt å drive landbruk. Landbruket som er miljøvennlig og basert på ressursene vi har i Norge, må prioriteres, sier alliansens leder, Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom.

Vil ha debatt

Alliansen ny landbrukspolitikk håper Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlags brudd med staten lørdag vil bidra til en debatt om situasjonen i næringen.

Aukrust er spesielt opptatt av kraftfôrpriser og prisen på råvarer fra landbruket, som blir bestemt gjennom jordbruksforhandlingene. Økte kraftfôrpriser kombinert med styrket tollvern og høyere målpriser er blant virkemidlene alliansen anbefaler.

Spire, Attac, Oikos, Bonde- og Småbrukarlagets ungdomsutvalg, Biologisk-dynamisk Forening, Norges Bygdeungdomslag og Latin-Amerikagruppene deltar også i Alliansen ny landbrukspolitikk.

(©NTB/TV 2)