oslo-vokser-F - Oslo vokser raskere enn ventet

Oslo er blant de raskest voksende byene i Europa. Ifølge en ny prognose vil det bo over én million mennesker i byen i år 2040.

De nye tallene er utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo (UKE) med utgangspunkt i tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken viser at de siste årenes kraftige vekst fortsetter i et større tempo enn fjorårets anslag.

Oslo er i toppen blant de aller raskest voksende byene i Europa. Dersom prognosene slår til, vil Norges hovedstad passere 800.000 innbyggere i år 2027. Rundt år 2040 kan innbyggertallet i Oslo passere en million innbyggere, dersom veksten fortsetter i omtrent samme tempo som nå.

– Befolkningsvekst er hyggelig, og viser at Oslo er en attraktiv by å bo i, sier finansbyråd Kristin Vinje.

– Men veksten er også utfordrende fordi utgiftene til å bygge ut skoler, sykehjem, barnehager, kollektivtrafikk og annen infrastruktur vokser mer enn kommunens inntekter, sier Vinje i en pressemelding. (©NTB)