– Jeg synes dette var greit, og jeg fikk lagt frem mitt hovedsyn i saken. Hvordan det gikk må komiteen redegjøre for, sier Støre til TV 2.

Han sier han ikke angrer på at han ikke fikk sin habilitet vurdert.

– Men hvorfor gikk du ikke til lovavdelingen da denne saken eksploderte i media?

– Det å gå til lovavdelingen fire år etter og be dem være en salgs instans som vurderer en statsråds skjønn, det er veldig unaturlig.

LES OGSÅ: Støre sier han vurderte sin habiltet likevel

– Det får jeg stå inne for, sier Støre.

Ikke invitert på 17. mai

På spørsmål om Tschudis 17. mai-fest i år, opplyser Støre at han ikke vet om han skal dit.

– Jeg er ikke invitert, men vi får se.

Støre presiserte både under høringen og etterpå at han ikke har hatt noen personlig kontakt med Felix Tschudi mens denne saken har gått i media.

LES OGSÅ: Tschudi-saken svekker Støre

– Det har vært kontakt med både Rederiforbundet og mot hans administrasjon, for å avklare noen detaljer om tidslinjen tilbake i 2008.

Han opplyser at det har vært byttet ut flere folk i de forskjellige administrasjonene siden den gang, og at det derfor har vært naturlig å ha kontakt med dem frem mot høringen.

– I 2008 ga vi 6 millioner kroner til et initiativ til opprettelsen av et senter for nordområde-logistikk, og en stiftelse kom senere. Det var det Rederiforbundet som hadde samlet aktører for. Til det formålet ga også Tschudi Shipping Company penger til, så det er realiteten, sier Støre.

– Naturlig at han bidrar

– Han får ingen særlig fordel av dette, det mener jeg også er veldig tydelig beskrevet fra han og fra Rederiforbundet i dag.

– Det var Tschudi som tok initiativet til senteret?

Før Rederiforbundet kom til UD med et forslag, så hadde Tschudi og Rederiforbundet dialog om å utvikle et senter, fremfor bare et professorat. Da vi fikk søknaden på vårt bord sto det veldig tydelig at det skulle opprettes et senter og et professorat.

LES OGSÅ: Støre hemmeligholder dokumenter om millionstøtte til redervenn

– At Tschudi var med i utformingen hos Rederiforbundet og i dialog med oss om hvordan dette endelig skulle spikres sammen, det synes jeg er naturlig og egentlig riktig når han er med og bidrar, sier Støre.