Helt siden Dagbladet avslørte at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) bevilget seks millioner kroner til en stiftelse ledet av hans barndomsvenn, redermilliardæren Felix Tschudi, har det vært stilt spørsmål ved om Støre var inhabil eller ikke.

– Jeg gleder meg til høringen, sa Støre til TV 2, på vei inn i Stortingets høringssal.

I sin redegjørelse til Stortinget sa utenriksministeren at det var Rederiforbundet som tok initativ til opprettelsen av senter for nordområdelogistikk. Han stod fast på vurderingen han gjorde i 2008, og mener han var habil.

– Rederiforbundet samlet aktørene, inkludert Tschudi, presiserte Støre.

– Den enkelte statsråd har plikt til selv å vurdere habilitet i hver enkelt sak. Jeg vurderte selv min habilitet. Min vurdering var at jeg ikke var inhabil. Mitt vennskap til Felix Tschudi var ikke nært nok til det. Vi har ikke et spesielt nært og fortrolig vennskapsforhold, sa Støre.

Lederen for komiteen mener Støre burde sagt dette tidligere.

– Det fremgår ikke at du vurderte habiliteten din da, og du opplyser ikke om dette før nå, påpeker Anundsen.

Per Kristian Foss (H) påpeker at Støre vurderte sin habilitet i forhold til Tschudi til tross for at han sier søknaden kom fra Rederiforbundet.

– Jeg mener jeg burde være årvåken i forhold til vennskapet til Tschudi og satsninger i nord, repliserer Støre.

Se utspørringen fra Foss her:

LES OGSÅ: Tschudi-saken svekker Støre

– Ikke vesentlig tvil

Han påpeker at han ikke hadde vesentlig tvil i denne saken, og at han derfor ikke gikk til lovavdelingen i Utenriksdepartementet.

Har du noen gang hatt vesentlig tvil, forstatte Foss.

– Ja, det har jeg, og i forhold til habilitet har jeg hatt det to ganger, og jeg har bedt om lovavdelingens vurdering.

Ser du nå i ettertid at denne saken kan reise tvil?

– Ja, det ser jeg, svarte Støre.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg har ikke diskutert dette senteret med Tschudi, det kan jeg si veldig klart, sier Støre.

Støre opplyste i høringen at han har fått sin habilitet vurdert i forbindelse med atomatvirksomheten til Røde Kors, der han tidligere har vært generalsekretær, og i forbindelse med appanasjen til kronprinsparet, som han kjenner.

– Men du ba jo om en vurdering om kronprinsparet, men ikke med Tschud, spurte Trine Skei Grande (V).

Det var fordi at etter at han hadde vært i min 50-årsdag reiste pressen spørsmål.

– Da er det pressens vurdering som er basis for om du ber andre ta den vurderingen?

Ja, fordi det ble oppmerksomhet rundt et ganske følsomt og viktig spørsmål, sa Støre.

– Da er det ikke ditt ansvar, hvis det kommer opp i media, men hvis det ikke kommer opp i media?

Det er mitt ansvar i begge tilfeller, og en statsråd skal gjøre vurdering om habilitet ved tvil, og ved tvil kan statsråden gå til lovavdelingen, sa Støre

Les flere artikler på politisk.no om habilitet

Tschudi: – Ikke personlig omgang

Felix Tschudi ble etter opprettelen av senter for nordområdelogistikk valgt til styreleder. Han avviste under høringen at han er noen nær venn av utenriksministeren.

Felix Tschudi under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Vårt bekjentskap er som en del av en større vennekrets, vi pleier ikke personlig omgang, sa Felix Tschudi.

– Dere har ikke sosiale relasjoner ut over det som er beskrevet, spurte kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp).

– Nei, svarte Tschudi.

LES OGSÅ: Støre-venn forsket på egen gruve

På middag 17. mai

– 17. mai har vi en middag med 15-20 stykker hvert år. Når utenriksministeren er ferdig med sine plikter, kan han velge om han vil komme eller ikke. Vår omgang varirer fra år til år, sa Tschudi.

– Utenriksminister Jonas Gahr Støre har i sin skriftlige redegjørelse til Stortinget skrevet at sammenkomsten 17. mai er en samling på 30-40 personer, sa kontrollkomiteens leder, Anders Anundsen (Frp).

– Vi har ikke et så stort hus at vi har plass til 40 personer, sa Tschudi.

I en pause i høringen, sa Anundsen at dette var en viktig opplysning.

Det er det åpenbart, fordi det er omtalt også i ministerens redegjørelse til Stortinget, sier Anundsen til TV 2.

– Dersom du har 15-20 personer til middag 17. mai, vi du kalle dem for nære venner?

– Vi har ikke plass til så mange andre enn familiemedlemmene rundt middagsbordet, sier Anundsen.

Utenriksminister Joans Gahr Støre (Ap) bekreftet at han har hatt en stående middagsinviatsjon til Tschudi 17. mai i flere år.

– Tchudi bor ikke så langt unna meg. Jeg har hatt en stående invitasjon til å komme innom på middag 17. mai hos Tschudi. Det har jeg vært glad for, da har jeg sluppet å tenke på middag til meg og min familie 17. mai, så det har jeg benyttet meg av flere ganger de siste årene, sa Støre i høringen.

LES OGSÅ: Støre kaller Ukrainas ambassadør inn på teppet

– Det slo meg faktisk ikke

– Har du benyttet deg av det beskrevne kjennskap med utenriksministeren, spurte Martin Kolberg (Ap).

– Det kan jeg si et kategorisk nei til, svarte Tschudi.

– Tenkte du noen gang på at du satte ministerens habilitet under press med ditt vennskap, spurte Kolberg.

– Nei, det slo meg faktisk ikke. Jeg forholdt meg hele tiden til Rederiforbundet. Selvfølgelig traff jeg også UD, men da administrasjonen i UD, sa Tschudi.

– Mitt forhold til utenriksministeren er ikke slik at jeg vurderte det i det hele tatt. Vi er ikke sammen på tomannshånd eller på ferie med familien.

LES OGSÅ: Kraftig Ap-fall på ny måling

– Andre har kostnadsfri tilgang

Tschudi understreket at han ikke har hatt kommersielle interesser i nordområdesenteret:

– Tvert om kostet innsatsen oss penger og tid, mens andre har kostnadsfri tilgang til kunnskapen. Mitt engasjement er kun ut fra et engasjement for nordområdeproblematikken, sa Tschudi.

Han påpekte flere ganger at senteret er åpent for alle, og målet er at det skal distribuere kunnskapen gratis til de som måtte ønske det.

Etter høringen ønsket ikke Felix Tschudi å la seg intervjue.

– Jeg har sagt det jeg har å si der inne, jeg har ingen kommentarer ut over det sa, Tschudi til TV 2. .

– Ikke uventet

I pausen beskriver komiteens leder, Anders Anundsen (Frp) at informasjonen som har kommet frem så langt ikke er veldig uventet.

– I denne høringen er det viktig å få avklart fakta, slik at vi kan gi vår innstilling til så faktabasert som mulig, sier Anundsen til TV 2.

– Vi vil få bort usikkerhetsmomentene som man kan ha lest, for eksempel i media.

Rederiforbundet: – Initiativet kom fra oss

Det omstridte nordområdeprosjektet ble innledet på Rederiforbundets initiativ, opplyste administrenede direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet i den åpne høringen.

– Det var Rederiforbundet som inviterte Tschudi Shipping Company og tok initiativ overfor Utenriksdepartementet i den prosessen som ledet frem til prosjektet, sa Henriksen.

LES OGSÅ: Støre hemmeligholder dokumenter om millionstøtte til redervenn

Rederiforbundet avviste at de var kjent med vennskapet mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og rederen Felix Tschudi.

– Hvor sentral rolle hadde Tchudi i utviklingen av dette prosjektet, spurte Trine Skei Grande (V), som ville vite om han var viktig, sentral eller uviktig figur i utviklingen av prosjektet.

– Han var helt sentral i utviklingen i dette prosjektet, svarte Henriksen.

– En særdeles pinlig sak

Mandag formiddag utenriksministeren og Tschudi til åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er en særdeles pinlig sak for Støre, sier politisk redaktør i TV 2, Stein Kåre Kristiansen.

Stortinget har også valgt å kalle inn Norges Rederiforbund, i tillegg til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans venn Felix Tschudi til denne høringen.

LES OGSÅ: Tschudi og Støre innkalt til Stortinget

– Jeg forventer å få et svar på hvorfor Støre ikke så behov for å få faglige råd, sier medlem i kontrollkomiteen, Per-Kristian Foss (H) til TV 2.

Svekket tillit

En måling TNS Gallup har laget for TV 2, viser at hver tredje spurte som har en mening, 33,7 prosent har fått svekket tillit til Støre. Bare 2,9 prosent svarer at de har fått styrket tillit til utenriksministeren, mens 63,3 prosent svarer at tilliten er uendret.

– Jeg registrerer målingen, og ser frem til høringen i morgen der jeg får lagt frem min versjon av saken, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en sms til TV 2.

LES OGSÅ: Tschudi-saken svekker Støre

Tallene viser at hver sjette Arbeiderparti-velger, 15,6 prosent av de som har en mening, svarer at de har fått svekket tillit til utenriksministeren.

Følg høringen direkte i videovinduet øverst.

NTB / TV 2