Flere av de yngre ansatte ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST), her representert ved den sentrale enhet i Nydalen i Oslo, mener det er et misforhold mellom politiske forventinger og rammevilkårene PST arbeider etter. (Foto: Fredrik Varfjell)
Flere av de yngre ansatte ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST), her representert ved den sentrale enhet i Nydalen i Oslo, mener det er et misforhold mellom politiske forventinger og rammevilkårene PST arbeider etter. (Foto: Fredrik Varfjell)

PST får hjelp fra psykiatrien

Oppsøker personer som mistenkes for å true myndighetspersoner.

Norske politikere har fått langt flere og grovere trusler etter 22. juli. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det hovedsakelig personer med psykiske lidelser som sender trusler til politikere.

Nå vil PST fange opp flere truende personer med psykiske lidelser, skriver Vårt Land.

PST har derfor innledet et t samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Øst og Sør (KPS).

Jobber i team

Formålet å jobbe sammen for å forhindre og avdekke trusler mot myndighetspersoner.

Konkret har samarbeidsprosjektet munnet ut i et team som består av en eller to politibetjenter fra PST og en psykiatrisk sykepleier. Teamet skal oppsøke personer som mistenkes for å true myndighetspersoner, og vurdere tilstanden til vedkommende.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier det er en styrke ved prosjektet at sikkerhetstjenesten og psykiatrien tenker ulikt.

– En utfordring

– Den som truer, gjør det ofte som del av et sykdomsbilde. Psykiatrisk kompetanse og politifaglige vurderinger gir bedre kvalitet enn kun en politifaglig vurdering, påpeker han.

Ifølge Hugubakken er det for tidlig å si noe om hvordan teamet fungerer. Prosjektet skal evalueres grundig etter ett år.

– Vi har kommet nesten halvveis, og ser at det har dukket opp en del juridiske problemstillinger. PST og KPS sitter begge på mye sensitiv informasjon, og det er en utfordring hvor mye vi kan dele med hverandre. Vi er begge omfattet av taushetsplikt, sier han til Vårt Land. (©NTB)