– All erfaring viser at kulturvernorganisasjoner som har klart å etablere et fast sekretariat, fungerer langt bedre enn organisasjoner som må basere seg kun på frivillig administrasjon, sier generalsekretær Tom T. Græger i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK).

12 av i alt 21 medlemsorganisasjoner mottar ikke offentlige midler, og Landsmøtet i Norges Kulturvernforbund krever derfor at regjeringen gir grunnstøtte til de organisasjoner som i dag ikke mottar det.

Organisasjoner uten fast sekretariat har betydelige utfordringer med langsiktig planlegging, etablering av prosjekter og organisasjonsutvikling, opplyser Kulturvernforbundet.

– Vi ser at offentlige myndigheter siden 2005 ikke har gitt økte rammebetingelser til den frivillige kulturvernbevegelsen med 200.000 kulturvernere på nasjonalt plan, sier Græger.

Ettersom kulturvernorganisasjonenes tilknytning til det offentlig i dag er fordelt på flere ulike departement forlanger landsmøtet at både Kulturutredningen og Kulturminnemeldingen som legges fram i 2013, innstiller på å samle kulturvernansvaret på færre departement.

– Dette vil bidra til en oversiktlig kulturpolitikk på det nasjonale kulturvernområdet. Kulturvernet er i den offentlige kultursektor, og en naturlig del av regjeringens kulturpolitikk, avslutter Græger. (©NTB)