Mens Høyre har vært tydelige på at de vil ha alle de fire borgerlige partiene med i regjering, er det ikke noe folkekrav om en flertallsregjering etter neste valg.

«Bondevik 3»

En fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2, viser at de fleste ønsker at Høyre, KrF og Venstre skal danne regjering sammen, dersom det blir borgerlig flertall. 41,9 prosent av de spurte som har en mening foretrekker dette regjeringsalternativet.

Til sammenligning er det bare 24,7 prosent av de spurte vil ha en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. 14,5 prosent av de spurte, som har en mening, vil ha en regjering med alle de fire ikke-sosialistiske partiene, 13,6 prosent vil ha en ren Høyre-regejring, mens 5,4 prosent ønsker seg et annet borgerlig regjeringsalternativ.

– Hva de rødgrønne velgerne mener er knekkende likegyldig, sier Ketil Solvik Oslen (Frp) til tv2.no.

Blant de rødgrønne velgerne er en regjering med Høyre, KrF og Venstre den klare favoritten på borgerlig side.

LES OGSÅ: Nordmenn tror på Erna som statsminister

– Må henge sammen

For første gang møttes de fire borgerlige partiene i helgen til debatt om regjeringsmakt.

Kristin Clemet, som leder tenketanken Civita, tror de rødgrønne partiene vil avlyse retorikken fra forrige valgkamp, da de snakket om borgerlig kaos. Hun understreker viktigheten av at de fire partene må snakke om hvor de er enige og siterte tidligere statsminister Jan P. Syse (H).

– Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss.

LES OGSÅ: Se, de snakker om regjering!

Borgerlige velgere delt

Målingen viser at en regjering med Høyre, KrF og Venstre også er favoritten til velgere som vil stemme på de borgerlige partiene. 33,7 prosent av de borgerlige velgerne som ar en mening ønsker seg dette regjeringslaternativet.

Hakk i hæl følger en regjering med Høyre og Frp, som er ønsket av 30,1 prosnet av velgerne på borgerlig side.

19,0 prosent av de borgerlige velgerne ønsker en regejring der alle de fire opposisjonspartiene inngår, mens bare 11,3 prosent vil ha en ren Høyre-regjering.

– Målingen viser først og fremst at alle ønsker Høyre i regjering. Noen vil ha en mer sentrumsorientert regjering, mens andre vil ha en mer høyre-orientert regjering, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

LES OGSÅ: Erna gleder seg til dueller med Jens

Folk tror på Erna

I en måling TV 2 presenterte fredag svarte sju av ti som har en mening at de tror Norge får ny regjering etter neste stortingsvalg. 52,4 prosent tror Erna Solberg blir statsminister.

– Jeg har tenkt å ta med alle de fire partiene for å diskutere en borgerlig regjering. Det viktigste er at vi får en borgerlig regjeirng og at Høyre er en del av den, sier Solberg.

Blant Høyres velgere viser målingen at det er svært delte meninger om hvilke partier som bør være med i en borgerlig regejring. 28,2 prosent av Høyre-velgerne ønsker en regjering sammen med KrF og Venstre.

26,4 prosent ønsker vil ha alle de borgerligepartiene i regjering, 25,1 prosent vil ha en regjering med Høyre og Frp, 16,5 prosent en ren Høyre-regjering og 3,9 prosent et annet borgerlig alternativ.

LES OGSÅ: Høyre størst på ny gallup

Frp: – Positvit

Fremskrittspartiet har gjort det klart at de ikke ønsker å støtte en regjering partiet ikke er en del av. Partiets parlamentariske nestleder, Ketil Solvik Olsen, er ikke overrasket over at et det er flere som ønsker seg Høyre, KrF og Venstre, enn som vil ha Frp i regjering.

– Jeg er ikke så overrasket over at en av tre borgerlige velgere ønsker seg en Bondevik 3-regjering. For alle som så langt bare har opplevd Frp på utsiden er det ikke så rart at vi føles som et nytt element. Men det er positivt at mer enn halvparten av de borgerlige velgerne vil ha oss i regjering, sier Solvik Olsen.

Kristelig Folkeparti har ennå ikke bestemt seg for om de vil være en del av et borgerlig regjeringslaternativ.

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 967personer i tidsrommet 30. april - 4. mai.