– Vi føler at vegvesenet bruker vår personlige tragedie til å erverve seg gratis grunn, sier tomteeier Gunnar Hofstad.

En mainatt i 2008 ble familien Hofstad vekket av brannalarmen.

– I løpet av tre minutter så var alt i flammer, alt var overtent, sier Liv Unni Olsbakk.

Gunnar og Liv Unni fikk vekket barna Mikael, Eirik og Ragnhild, og klarte så vidt å berge livet ved å komme seg ut i full fart.

Huset ble totalskadet i brannen, og familien hadde kun klærne de stod i.

– Forsikringen kom på banen med en gang, men det var med Statens vegvesen at problemene startet, sier Gunnar Hofstad.

Se også: Saksøker Statens vegvesen etter mannens død

Ble nektet å bygge opp igjen huset

For å få bygge opp igjen huset måtte familien søke Statens vegvesen om lov. Det gamle huset fra 1962 lå nemlig 20 meter fra riksvei 3 i Rennebu kommune. Dagens byggegrense krever at huset skal bygges minst 50 meter fra en riksvei.

– Det gamle huset lå jo helt inntil naboeiendommen, så vi kunne jo ikke bygge noen lenger inn fra veien, forklarer Gunnar.

Se også: Kent er en av Norges mest uheldige huskjøpere

Får ingen erstatning

Da familien søkte om å få bygge opp igjen huset, fikk de avslag i løpet av ti dager. Men da de søkte om erstatning for eiendommen som de ble nødt til å flytte fra, tok det ett og et halvt år før de i det hele tatt fikk svar fra Statens vegvesen.

Svaret var nedslående. Ifølge Statens vegvesen foreligger det nemlig «ikke noe økonomisk tap av verdi å erstatte».

– Det synes jeg er helt urimelig. De har jo båndlagt eiendommen så vi ikke får bygget, og vi må erverve oss ny tomt – det er jo en belastning for oss økonomisk, sier Gunnar.

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten.no er også uenig i Statens vegvesens avgjørelse.

– Det mener jeg er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Dette er en utsiktstomt, med innlagt vann og kloakk, og at den ikke skulle ha noen markedsverdi, det mener jeg er utenkelig, sier Fæhn.

Se også: Denne familien har bodd på kontoret nesten ett år mens de har ventet på hjelp fra If

Vegvesenet tilbød 5000 for tomten

Men dette er ikke alt. Statens vegvesen tilbyr seg å overta hele arealet på to dekar for utrolige 5000 kroner.

– Det kunne like gjerne ha stått null. Det er en hån mot oss. Vi føler at de bruker vår tragedie til å erverve seg gratis grunn, sier Gunnar.

Fæhn reagerer også på tilbudet fra vegvesenet.

– Skal Statens vegvesen først komme med et tilbud så får de komme med et skikkelig tilbud. 5000 kroner for en eiendom er en fornærmelse, sier Fæhn.

Begrunnelsen fra Statens vegvesen er at tomten ikke har noen verdi som landbruksområde og at den etter deres vurdering heller ikke har noen stor verdi som boligtomt fordi plasseringen i forhold til veien er dårlig, området er bratt og tilkomsten ligger midt i en sving ut mot hovedveien.

Statens vegvesen begrunner i brevet at det er tilgang på boligtomter av bedre kvalitet i området som fører til at eiendommen etter deres vurdering heller ikke har noen verdi som boligtomt ved salg på det åpne markedet.

Se også: Topp moderne hus ble ulevelig «badstue»

Vurderte saken på nytt

Familien får altså ingen erstatning for utsiktstomten de ikke lenger får bo på. I tillegg må de ut med nesten 400.000 kroner for den nye eiendommen, inkludert avgifter, tilkobling av vann og kloakk, fremføring av strøm og opparbeidelse av tomt og adkomst etc.

Etter avslaget fra Statens vegvesen kontakter Gunnar Hofstad Samferdselsdepartementet, og får et personlig svar fra Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om at vegvesenet skal vurdere saken hans på nytt.

To uker senere får han likevel nok et nedslående svar. Statens vegvesen ser fortsatt ingen grunn til å gi familien Hofstad erstatning for tomten. Deres siste tilbud er på 30.000 kroner. Familien vil nå ta saken videre til Veidirektoratet.

Les også: To av tre biopeiser ulovlige

Nekter å kommentere saken

I flere uker har TV 2 hjelper deg prøvd å få til et intervju med Statens vegvesen og med Samferdselsdepartementet, men uten resultat. Senest i går fikk vi bekreftet fra departementet om at Statens vegvesen ville stille til intervju på kamera, men da vegvesenet fikk høre at Gunnar Hofstad ville være til stede, nektet de likevel å stille.

Ifølge Statens vegvesen ønsker de ikke å kommentere saken før den er ferdigbehandlet av vegmyndighetene. Seksjonsleder Kari Ødegård i Juridisk- og anskaffelsesseksjonen i Statens vegvesen har sendt oss følgende forklaring på e-post:

«Hofstad har i denne saken vært og er fortsatt representert ved sin advokat/advokatfullmektig og får slik profesjonell bistand til å ivareta sine interesser. Det er fortsatt en pågående dialog med Hofstad og hans prosessfullmektig knyttet til en sluttføring av denne saken. Det vil derfor være i strid med god forvaltningsskikk og vil kunne være egnet til å påvirke den formelle beslutningsprosessen å drøfte saken en slik setting som her ønskes.»

Les også: Utbygger er dømt til å betale Anne-Mette 110.000 kr for heksesot

Bør få erstatning

Fæhn er klar på at det ikke er noen selvfølge at man får erstatning i slike saker.

– I saker som dette, ved rådighetsinnskrenkning, der vegvesenet ikke tar eiendommen din, men lar deg ikke bruke den i tilfellet de trenger den en gang, så kan man få erstatning, men man får det ikke i alle situasjoner, sier Fæhn.

Han mener likevel at familien Hofstad har havnet i en så urimelig situasjon at de bør få full erstatning for eiendommen fra Statens vegvesen.

– I dette tilfellet så havner de veldig urimelig. De mister muligheten til noen gang å bygge på den tomten igjen, for den er for smal, og de må kjøpe en ny tomt og få store utgifter til det. I en sånn situasjon er det etter min mening et erstatningsansvar for vegvesenet, sier Fæhn.

Les også: Gry og Torgeir må bryte loven hvis de vil feriere med barna i bobilen

Etterlyser lovendring

Etter nesten fire års kamp mot vegvesenet frykter familien Hofstad at flere skal havne i samme situasjon.

– Hvis lovverket er slik at Statens vegvesen kan erverve seg eiendom uten å gi kompensasjon så må det kanskje en lovendring til, avslutter Gunnar Hofstad.

Trenger du vår hjelp? Send en mail til hjelperdeg@tv2.no

Følg oss på Facebook og Twitter