norvik_ny
norvik_ny

Norvik trekker seg fra Telenor

Harald Norvik trekker seg som styreleder i Telenor ASA. Sier Trond Giske ikke lenger har tillit til ham etter TV 2-saken.

– Nærings- og handelsminister Trond Giske, som representant for majoritetseieren i Telenor, har i dag uttrykt manglende tillit til Telenors styreleder, som følge av min håndtering av TV 2-saken i januar i år. Jeg har derfor valgt å fratre som styreleder i Telenor, sier Harald Norvik i en pressemelding.

Harald Norvik fortsetter som styreleder inntil en ny styreleder har blitt valgt av bedriftsforsamlingen. Norvik har vært styreleder i Telenor siden 31. mai 2007.

Den avtroppende styrelederen ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2.

Norvik uttalte i januar at han følte seg presset av næringsminister Trond Giske, som skal ha gitt uttrykk for at et salg av TV 2 kunne få konsekvenser for Telenor-styret.

– Vi ble utsatt for et press som går ut over det rimelige. Vi ble forsøkt påvirket i utilbørlig grad til å ta en beslutning vi ikke mener var den beste for selskapet, sa Harald Norvik under en pressekonferanse.

– Norvik koste seg vel mye

Under pressekonferansen gikk den nå avgåtte Telenor-styrelederen langt i å kritisere næringsministerens opptreden i denne saken.

– Det var mange som mente at Giske fikk så hatten passet på pressekonferansen for tre og en halv måned siden. På den andre siden kan man jo si at Harald Norvik var litt vel ivrig i å bruke Giske som hakkekylling, påpeker Per Valebrokk, redaktør i E24 overfor TV 2.

SE VIDEO om saken øverst.

Han mener det også er uvanlig at en styreleder i et delvis statseid selskap hakker på representanten fra sin største eier.

– Den måten Giske håndterte TV 2-saken på var nok ikke helt i trå med eierskapsprinsippene til staten, men jeg syns at Harald Norvik koste seg vel mye i å ha tatt Giske i å tøye disse reglene, sier Valebrokk.

Fikk nachspiel-refs

Det var stor usikkerhet rundt hva som ble sagt og gjort før A-pressens salg av TV 2 til Egmont, og statsministeren ble blant annet bedt om en avklaring på hva som var regjeringens syn på det mulige salget av TV 2.

Opposisjonen var så provosert over næringsminister Trond Giskes håndtering av TV 2-salget at de sendte brev til Arbeiderparti-statsråden med krav om at han måtte komme til Stortinget for å redegjøre for sin rolle.

Næringsminister Trond Giske valgte deretter å offentliggjøre de omstridte tekstmeldingene i Telenor-saken.

LES OGSÅ: Giske får nachspiel-refs av Stortinget

Giske måtte holde en redegjørelse for Stortinget, og i en høring om statens eierskapsutøvelse i mars lovet han å forbedre dialogen med de statlige selskapene han har ansvaret for. Han sto fast på at han ikke hadde gått ut over sin myndighet i TV 2-saken, og mente at hans uttalelser måtte betraktes som innspil til selskapet.

– Da selskapet meldte tapene i India mandag var det ikke overraskende at hoder skulle rulle, sier næringspolitisk talsmann i Høyre Svein Flåtten.

Han mener likevel begrunnelsen bak mistilliten ble litt underlig formulert.

– Vi hadde ventet oss noe kanskje med India, men så kommer denne gamle saken frem, nærmest som et hevntokt for det som skjedde i vinter, sier Flåtten.

Han mener oppstyret rundt TV 2-salget ikke var noe å laste Norvik for.

– Det er ingen tvil om at det var næringsministeren som gjorde mye rart og klønete i den sammenhengen. Ikke noe å laste Norvik for, mener han.

Ketil Solvik Olsen, finanspolitisk talsmann i Frp, mener dette er et bevisst grep fra Trond Giske.

– Dette er ikke første gang en styreleder går av etter å ha lagt seg ut med Trond Giske, sier Solvik-Olsen.

– Det er åpenbart at Trond Giske vil ha en lydig lojal følgerskare i statsselskapene. Den som våger å ha en offentlig debatt som svekker Giske er den som til slutt blir ofret, mener Solvik-Olsen.

– Men er det ikke en majoritetseiers rett å bytte ut de man ikke er fornøyd med?

– Jo, i aller høyeste grad. Men det må skje til selskapets beste og ikke være en personkonflikt som ligger bak, sier Flåtten i Høyre.

– Det er også bekymringsfullt at Telenor som står oppe i en viktig sak i India har en styreleder på oppsigelse, sier Flåtten.

– Jeg frykter at dette vil gjøre det mindre attraktivt for de beste å bli styreledere i statseide selskaper, sier Solvik-Olsen i Frp til TV 2.