Ved midnatt går fristen ut for å gjøre endringer på selvangivelsen. Dersom du ikke gjør noen endringer, regnes selvangivelsen som levert.

– Dette er vårens vakreste eventyr, sier skattedirektør Svein Kristensen entusiastisk til TV 2.

Det spørs om skattebetalerne er fullt så enig. I fjor leverte hele to av tre skattebetalere uendret selvangivelse, viser en oversikt fra Skatteetaten.

Men du bør sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte. For det er fullt mulig at det kan finnes feil skal vi tro skattedirektøren.

LES OGSÅ: Disse taper mest penger fordi de ikke sjekker selvangivelsen

– Det kan jo være feil. Vi kan gjøre feil, de som sender oss oppgaver og opplysninger kan gjøre feil. Det er en rekke ting som man må passe på, advarer Kristensen.

– Vi er helt avhengig av at du og jeg fyller ut selvangivelsen og at vi kontrollerer de postene som er der. Og at vi fullfører med det som ikke står der. I fjor fant Skatteetaten feil tilsvarende 1,9 milliarder kroner som vi rettet til gunst for skattebetalerne.

Husk disse avdragene

Vel så viktig for skattebetalerne er det å få med de fradragene man kan. Her kan det lønne seg å undersøke om noen av de mange fradragsmulighetene gjelder for deg:

– Alle som har barn, eller kanskje er alene med omsorgen for barn, bør gå inn å se på skatteklasse for eksempel, sier Kristensen.

Er du enslig forsørger med omsorg for barn under 18 år? Da har du krav på ligning i skatteklasse 2.

Har du mer enn 20 kilometer reisevei til arbeidsstedet? Da kan du skrive reisefradrag for reise mellom hjem og arbeidssted. Reisefradraget er på 1,50 kroner per kilometer. Man får kun reisefradrag dersom beløpet overstiger 13.950 kroner for 2011. Husk at ektefeller har begge rett på fradrag selv om dere sitter på med hverandre.

Har du boliglån eller studielån? Da kan du skrive fradrag for gjeldsrenter som du har betalt i 2011. Har du samboer med felles lån, må gjeldsrentene fordeles etter samme forhold som man er ansvarlig for gjelden. Ved gjeld til privatpersoner eller arbeidsgiver, må du føre inn disse opplysningene selv da de ikke er forhåndsutfylt.

Har du barn hos dagmamma eller i barnehage? Da kan du skrive foreldrefradrag for utgifter til pass og stell av barn under 11 år som man bor sammen med. Ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser får man også fradrag for.

Har du store utgifter på grunn av sykdom? Dersom sykdomsutgiftene er på minst 9180 kroner, kan du få særfradrag for dette.

Andre poster som er viktig å sjekke er ligningsverdien på bolig og fradrag for enslige forsørgere.

Les mer om hvilke fradrag du kan ha krav på - og rettledning til postene på Skatteetatens nettsider.

LES OGSÅ: Her er fradraget «alle» glemmer

Trenger du hjelp?

Hittil har over 700.000 levert selvangivelsen elektronisk.

– Det er tryggest, sikkert og effektivt, sier Kristensen som ikke legger skjul på at Skatteetaten foretrekker elektronisk levering.

Dersom du skulle stå fast eller har spørsmål er det fullt mulig å få hjelp til selvangivelsen. Mange har allerede tatt kontakt med Skatteopplysningen på telefonnummer 800 80 000 som holder åpent helt fram til midnatt. I Oslo har man også tilbud om veiledning på Oslo sentralbanestasjon frem til klokken 20 om man skulle trenge det.

– Forrige uke var det rundt 90.000 som ringte Skatteetatens telefontjeneste. Ved 13.30-tiden mandag har 10.000 ringt, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsrådgiver ved Skattedirektoratet, til tv2.no.

– Det er mange ulike spørsmål, blant annet om hvor ulike inntekter og fradrag skal føres i selvangivelsen. Andre lurer på hvorfor de har fått restskatt.

Hun forteller om at mange også spør om salg og kjøp av bolig - og hvordan reglene er for skattlegging av gevinst. Her er hovedregelen at man må ha eid og selv bodd i boligen i minst ett år for at salget skal være skattefritt.

Og skulle du likevel ikke rekke å få sjekket alt innen fristen går ut ved midnatt, finnes det fortsatt håp.

På skatteetatens nettsider er det mulig å søke elektronisk om utsettelse, og som oftest får man dette.

LES OGSÅ: Dette bør du vite om selvangivelsen

DU er ansvarlig

For det er altså slik at det er du selv som står ansvarlig når selvangivelsen er levert, enten du har gjort endringer eller ei.

– Det er skatteyter som står ansvarlig - også for den ferdigutfylte selvangivelsen hvis man ikke har korrigert det som står der. Ansvaret hviler på deg og meg, sier Kristensen.

LES OGSÅ: Dette må du huske når selvangivelsen kommer

Og dersom man ikke er seg sitt ansvar bevisst, så kan det få sure konsekvenser. I verste fall så kan man få tilleggsskatt for det man ikke har ført opp dersom det er alvorlig nok.

Skattedirektøren anbefaler derfor også å gå gjennom alle inntektspostene og sjekke at alt har kommet med.

– Du har fått årsoppgaver av arbeidsgiveren din, og disse må du sammenligne med det som er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Dersom det er noe som ikke står der, som du har fått, så må du føre dette opp fordi du står selv ansvarlig for dette.