WWF mener Senterpartiet vil dekke kysten med trær

Senterpartiet mener skogplanting er viktig for å fange CO2, men tanken om planting av fem millioner dekar granskog blir i overkant voldsomt, mener WWF Norge.

Fem millioner dekar gran vil øke CO2-opptaket med opp til 12 millioner tonn årlig, sa partileder Liv Signe Navarsete forrige uke.

Fem millioner dekar skog tilsvarer arealet til hele Akershus fylke. Forsker i skogproduksjon ved Norsk Institutt for skog og landskap, Kjersti Holt Hanssen, sier til Bergens Tidende at det på god mark på Vestlandet er vanlig å plante mellom 200 og 250 granplanter per dekar. Dermed betyr planting av fem millioner dekar skog 1 til 1,25 milliarder nye trær.

– Planting av ny skog er ikke bare et kontroversielt klimatiltak, det vil også gå på bekostning av naturmangfold, kulturlandskap, friluftsliv og turisme, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge.

Organisasjonen frykter klimatiltaket vil føre til nedplanting av norsk kystlandskap.

Skogforskere ved Norsk Institutt for Skog og landskap deler imidlertid ikke bekymringen.

– Det skjer allerede store endringer langs kysten, og spørsmålet er hva som er best eller verst. La kystlandskapet gro igjen med bjørk og kratt, eller satse på brukbar skog i enkelte arealer, sier Bernt-Håvard Øyen.

(©NTB)