FÆRRE POSTKONTOR: Posten ønsker å redusere antallet postkontor til 30 fra nåværende 179. (Foto: TV 2)
FÆRRE POSTKONTOR: Posten ønsker å redusere antallet postkontor til 30 fra nåværende 179. (Foto: TV 2)

149 postkontorer kan legges ned

Posten får grønt lys fra regjeringen til å omgjøre 149 postkontor til Post i Butikk. Samtidig forsvinner bankplikten.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier endringen vil sikre likeverdig posttilbud i hele landet.

– Post i Butikk er et godt tilbud som bedrer tilgjengeligheten til posttjenester gjennom lengre åpningstider. Kundeundersøkelser viser at kunder er fornøyd med det, sa Kleppa da hun la fram stortingsmelding om Posten fredag.

Kleppa vil at det skal bli enklere for folk å hente pakker, og foreslår derfor at det opprettes egne utleveringssteder. Disse kommer i tillegg til vanlige ekspedisjonssteder og vil ikke erstatte postkontor eller Post i Butikk.

1000 arbeidsplasser berørt

Om lag tusen ansatte blir berørt av nedleggelsene.

– Vårt mål er at omstillingene skal gjennomføres uten oppsigelser. Regjeringen har lagt til grunn at Posten og Postkom skal bli enige om omstillingstiltak og tempo for omstillingene, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom.

LES OGSÅ: Posten må betale bot på 83 millioner

Posten starter nå arbeidet med å plukket ut hvilke postkontorer som skal legges ned. Konsernsjef Dag Mejdell er fornøyd med å få støtte fra samferdselsministeren.

– Jeg ser det som en anerkjennelse til Posten for vellykkede omstillinger og en god støtte til å fortsette arbeidet med å utvikle konsernet, sier han.

Bakgrunnen er sterkt fall i etterspørselen etter slike tjenester over skranke, forklarer Kleppa.

– Folk benytter ikke lenger banktjenester i Posten på samme måte som før. Det er derfor nødvendig å tilpasse drift til endrede behov i samfunnet, sier hun.

Fagforeningen er skuffet og konstaterer at de ikke nådde gjennom med sitt syn om at bankplikten måtte bestå.

– Vi har argumentert for å beholde bankplikten både av hensyn til ulike kundegruppers behov og av hensyn til arbeidsplassene. Vi fikk ikke gjennomslag for dette og må ta regjeringens beslutning til etterretning. Dette er en tung dag for våre medlemmer som jobber ved postkontorene, sier Øverland.

LES OGSÅ: Posten vil kutte lørdagsleveringer

– Lavere driftskostnader bidrar til at Posten får styrket evne til å opprettholde et høykvalitetstilbud over hele landet selv i et marked der brevvolumene faller enda mer enn forventet, sier samferdselsministeren.

Reduserer avkastningskrav

Posten fikk ikke gehør for sitt forslag om å kutte brevomdeling på lørdager. Det er ikke er unaturlig at Posten er mer utålmodig enn de politiske myndigheter i omstillingsprosesser, kommenterer konsernsjefen.

– Postens største utfordring er den teknologiske utviklingen som fører til at folks bruk av posttjenester endres. Når mengden fysiske brev går ned blir det viktig for Posten å lykkes innen pakkedistribusjon og digital post, sier Mejdell.

LES OGSÅ: Posten vil fjerne åtte av ti postkontor

Kravet til Postens avkastning blir redusert fra 10 til 9 prosent. Det er i tråd med krav som settes i andre statlig eide selskaper av tilsvarende karakter, opplyser Samferdselsdepartementet. Stortingsmeldingen presiserer at all virksomhet utenfor den tradisjonelle postvirksomheten over tid skal bidra positivt til selskapets økonomi.

– Det er viktig at Posten legger vekt på lønnsomhet når investeringer i virksomhet ut over kjernevirksomheten skal gjøres, sier samferdselsministeren. (©NTB)