I 1700 var det 0,5 milliarder mennesker på kloden, nå er vi 7 milliarder. (Foto: Illustrasjon / Colourbox)
I 1700 var det 0,5 milliarder mennesker på kloden, nå er vi 7 milliarder. (Foto: Illustrasjon / Colourbox)

Her er den virkelige årsaken til klimaproblemet

Glem global oppvarming. Det er bare symptomet på sykdommen. Årsaken til at kloden har feber er at det fødes for mange barn.

De siste hundre årene har den gjennomsnittlige temperaturen på kloden økt med 0,8 grader. To tredjedeler av dette de siste tre tiårene.

Årsaken er utslippet av klimagasser, som CO2.

Her kan du se 131 år med global oppvarming på 26 sekunder

Bare symptomet

Politikerne har fokusert på at utlippene av klimagasser må ned dersom vi skal klare å bremse oppvarmingen.

I slutten av april publiserte britiske Royal Society en omfattende rapport som konkluderer med at det er å behandle symptomet og ikke sykdommen.

Det er den enorme økningen av mennesker på kloden som er «influensaen». Oppvarmingen er bare feberen som følger med.

Dramatisk

Folketall i milliarder med dagens fødselsrate. Grått er verden, sort utviklede land, rødt utviklingsland, gult minst utviklede land. (Foto: Royal Society)
Folketall i milliarder med dagens fødselsrate. Grått er verden, sort utviklede land, rødt utviklingsland, gult minst utviklede land. (Foto: Royal Society)
Da Columbus kom til Karibia i 1492 var det et sted mellom 450 og 500 millioner mennesker på jorden. Omtrent like mange som det bor i Sør-Amerika nå.

Vi passerte en milliard i 1804, to i 1927, tre i 1960, fire i 1974, fem i 1987, seks i 1999, og sju milliarder i 2011.

Befolkningsveksten er eksplosiv. Skjer det ingen endringer i fødselstallet vil vi være rundt 10 milliarder i 2050, og 27 milliarder i 2100.

Så mange mennesker er det verken plass eller mat til.

Vi passerte det tallet allerede i 1980, og situasjonen blir dramatisk lenge før dagens 20-åringer blir pensjonister.

– Rask vekst i folketallet over store deler av kloden sammen med en ressursbruk vi aldri har opplevd maken til, er en alvorlig trussel mot både mennesker og miljø, i følge rapporten.

Store forskjeller

Fødselsrate mellom 2005 og 2010. Gult er 2,1 (hver kvinne får 2,1 barn i snitt), rosa 2,2-3,1, grønt 3,2-4,1, og rødt 4,2 og over. (Foto: Royal Society)
Fødselsrate mellom 2005 og 2010. Gult er 2,1 (hver kvinne får 2,1 barn i snitt), rosa 2,2-3,1, grønt 3,2-4,1, og rødt 4,2 og over. (Foto: Royal Society)
Fødselstallene varierer enormt rundt om på kloden. De er akkurat store nok til å opprettholde folketallet i land som EU, USA, Russland og Kina, og er høyere jo fattigere landene er.

I store deler av Afrika sør for Sahara får nå hver kvinne i gjennomsnitt flere enn 4,2 barn. Hvert tredje menneske bor nå i Kina og India.

Fire utfordringer

Rapporten peker på fire utfordringer som trenger en rask løsning.

De aller fattigste 1,3 milliarder menneskenepå kloden må hjelpes til et bedre liv. Når barnedødeligheten går ned, følger fødselstallene etter.

De rikeste landene må stabilisere og så redusere ressursbruken sin. Overbefolkning handler om mer enn antall mennesker, i den vestlige delen av verden forbrukes det langt større ressurser enn naturen tåler.

Politikerne i landene der folketallet vokser må fokusere på familieplanlegging og være villige til å bevilge penger til prevensjon.

Befolkningsvekst og miljøproblemer må ikke lenger bli behandlet som to separate tema.

Dysset ned

I en kronikk i Bergens Tidende i mars kritiserer zoologiprofessor Harald Kryvi politikerne for å styre unna det faktum at det er for mange av oss.

– Overbefolkning er den direkte eller indirekte årsak til en rekke regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv og ikke minst alle våre miljøproblemer - det såkalte klimaproblemet inkludert, skriver han.

Kryvi tror at problemet rett og slett er for stort og vanskelig.

– Politikere (ikke minst i FN) vegrer seg mot å kritisere folks kultur eller vaner, og så godt som ingen våger å si noe negativt om religiøse forestillinger.

Anerkjent

Nå har Kryvi kanskje fått det fokuset på befolkningsproblemet som han etterlyste.

«People and the planet» er utarbeidet av en gruppe på 22 forskere fra anerkjente universitet verden over. Den ble vurdert av et uavhengig panel, som sjekket fakta før rapporten ble publisert.

Les også: Professor mener familier kun bør få ett barn

Her kan du laste ned hele rapporten (.pdf)
Her kan du laste ned et sammendrag (.pdf)