Mens den rødgrønne regjeringen presenterte klimameldingen, og opposisjonen var samlet til spørretime i Stortinget, presenterte Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen strategien for valgkampen i 2013.

– Alternativet er Høyre og Frp

Selv om Høyre ønsker seg en bred borgerlig regjering etter neste valg, tegner Arbeiderpartiet et bilde av kun et regjeringsalatrenativ på borgerlig side.

– Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å danne regjering sammen dersom de vinner valget, sa Johansen i en tale til landsstyret i Arbeiderpartiet onsdag.

Venstres landsmøte har satt døren på gløtt for Fremskrittspartiet ved å gå inn for at alle opposisjonspartiene bør snakke sammen, med sikte på å danne en grønn, borgerlig regjering etter neste valg, mens Fremskrittspartiet ikke vil støtte en regjering de ikke selv er en del av.

LES OGSÅ: Her setter Venstre døra på gløtt for Frp

– Få svake punkter hos Høyre

I januar avslørte tv2.no Arbeiderpartiets fortrolige strateginotat der de slår fast at «Partiet Høyre har per i dag få svake punkter og et stort velgerpotensiale. Det er nå en stor konkurranseflate mellom Arbeiderpartiet og Høyre om velgere».

LES OGSÅ: Hemmelig notat: Slik skal Arbeiderpartiet slå Høyre i 2013

I notatet slår Arbeiderpartiet fast at «mange velgere - også borgerlige - er veldig tydelige på at de ikke ønsker Frp i regjering». «Denne skepsisen er ikke minst til stede hos mellompartiene, særlig blant Venstres velgere», heter det i det interne strateginotatet.

SE VIDEO OM STRATEGINOTATET FRA JANUAR (Reporter: Gerhard Helskog):

– Et annerledes samfunn

Tre måneder etter at tv2.no avslørte strateginotatet brukte Raymond Johansen sin tale til landsstyret i Arbeiderpartiet til å slå fast at alternatvet til den rødgrønne regjeringen er en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Under Erna Solbergs ledelse har Høyre for første gang i historien åpnet opp for et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Jeg har ingen tro på at Fremskrittspartiet vil sitte stille og la Høyre diktere hva som er viktig for Frp, sa Johansen i sin tale.

LES OGSÅ: Hun er Sivs største problem

Han slår fast at dersom de to partiene vinner valget, vil det bety en kraftig kursendring, og kaller derfor stortingsvalget i 2013 for et «retningsvalg».

– En Høyre/Frp-regjering vil innebære en kraftig kursendring, i en retning som vil gjøre Norge til et annerledes samfunn enn det vi kjenner i dag, sa Johansen.

LES OGSÅ: Nystriglet Frp gjør seg klar for regjering