Onsdag la Jens Stoltenberg og resten av den rødgrønne regjeringen frem klimameldingen. Ifølge regjeringen selv er dette den mest offensive klimamelding noensinne.

– Dette er den mest ambisiøse klimameldingen som er lagt frem av en norsk regjering, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Onsdag var statsministeren i «Ettermiddagen»-studio og forklarte hvordan klimameldigen vil påvirke din hverdag.

Kutte 30 prosent av utslippene

Meldingen holder fast ved lovnadene i klimaforliket fra 2008, som blant annet sier at Norge innen 2020 skal kutte 30 prosent i utslippene av drivhusgasser sammenlignet med 1990. I tillegg vidreføres målsettingen om at to tredeler av alle norske utslippsreduksjoner skal tas i Norge.

CO2-avgiften forurensende bedrifter må betale økes med 200 kroner pr tonn. Da blir prisen 463 kroner per tonn.

Les også: Opposisjonen: – Regjeringen når ikke klimamålene

Øker bevilgninger til gang- og sykkelveier

Videre varsler regjeringen at trafikkveksten i de største byene skal komme ved kollektivtransport, samtidig som bevilgningene til gang- og sykkelveier økers. Utslippene fra ny personbiler skal også kuttes. Utslippene på nye personbiler skal ned til under 85 gram CO2 per kilometer, en redusering på 35 prosent. Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de største byene.

Konkrete tiltak vil blir presentert senere.

Les også: Ingen jubel for klimameldingen

Lademuligheter

Den rødgrønne regjeringen ønsker også å få på plass flere parkeringsplasser med lademuligheter for el- og hybridbiler.

Se «Ettermiddagen» på TV 2 eller TV 2 Sumo kl. 17.30 til 19.30.