Direkte0930 Klimamelding (Foto: Scanpix)
Direkte0930 Klimamelding (Foto: Scanpix)

Ingen jubel for klimameldingen

Miljøorganisasjoner tror ikke regjeringen har svarene på hvordan klimautslippene skal reduseres.

Etter flere utsettelser la den rødgrønne regjeringen onsdag frem klimameldingen.

– Vi er blant de land i verden med mest ambisiøse mål for klimapolitikken. Nå vil vi forsterke innsatsen, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

FØLG PRESENTASJONEN AV KLIMAMELDINGEN DIREKTE ØVERST!

Målet om å kutte to tredeler av klimautslippene i Norge står fast, men de samlede målene om utslippskutt skyves ut i tid.

– Jeg hadde forventet meg en oppskrift på hvordan regjeringen ser for seg at de skal innfri klimaforliket fra Stortinget, der de faktisk forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser innen 2020, sier leder av miljøstiftelsen Zero, Einar Håndlykken til tv2.no.

– Dette er den mest ambisiøse klimameldingen som er lagt frem av en norsk regjering, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen er enig, men gir inntrykk av partiet hadde ønsket mer konkrete tiltak.

– Lenger enn dette var det ikke mulig å komme, skriver Halvorsen på sin Facebook-side onsdag morgen

Her er klimameldingen (ekstern lenke)

Kollektivtrafikk skal ta veksten

Regjeringen legger opp til at det bare skal selges lavutslippsbiler fra 2020.

Det legges også opp til en dobling av bevilgningene til bygging av gang og sykkelveier innen 2017. Her ligger regjeringen allerede på etterskudd i forhold til hva de lovet i den forrige transportplanen.

– Vi setter oss et mål om at veksten av persontransport i storbyene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

I den neste transportplanen skal det lages egne strategier for kollektivtransport i storbyene.

Lover tog på Østlandet

Regjeringen vil starte planlegging av dobbeltspor i hele InterCity-triangelet, det vil si strekningene Halden, Lillehammer, Larvik og Oslo innen 2020.

Når det skal skje, vil imidlertid ikke bli klart før i Nasjonal Transportplan som legges frem neste år.

LES OGSÅ: Ungdomspolitikere krever strakstilak for jernbanen

Etablerer klimafond

Et av de viktigste tiltakene regjeringen legger frem er at de oppretter et eget klimafond. Foreløbig settes det av 30 milliarder kroner på fondet, som etter planen skal økes til 50 milliarder innen 2020.

På sikt venter regjeringen at klimafondet skal gi rundt én milliard kroner i årlig avkastning.

Regjeringen vil også gi tilskudd for utskifting av oljefyr i husholdningene og på sikt fase ut bruken av oljekjeler.

LES OGSÅ: Regjeringen utsetter klimameldingen igjen

– Spent på tiltakene

Heller ikke Natur og Ungdom føler seg sikre på at regjeringen har svarene på hvordan de skal kutte klimautslippene.

– Det ser ut til at det er noen gode tiltak som ligger i denne meldingen, men det er spennende å se om de har nok tiltak og virkemidler til å kutte slik at de innfrir målene, sier leder i Natur og ungdom, Silje Lundberg til TV 2.

I klimameldingen legges det opp til at det innføres en CO2-avgift for oljeindustrien. Samtidig ligger det an til at det kommer pålegg om utslippskutt for den kvotepliktige delen av industrien.

Senterpartiet skal ha fått gjennomslag for at skogplanting skal inngå i klimaregnskapet.

– Jeg er redd for at klimautslippene kommer til å gå opp, fordi regjeringen ikke har de konkrete svarene på hvordan de skal nå allerede vedtatte mål om kutt innen 2020, sier Håndlykken.

LES OGSÅ: Skei Grande refser regjeringen - roser SV-statsråd

- Tannløs klimamelding

Miljøpartiet De Grønne mener Regjeringens klimamelding strider mot FNs anbefalinger om klimakutt, og er skuffet over at en av de mest forurensende sektorene slipper for billig unna.

- Etter flere runder med utsettelser hadde vi forventet mer. Klimameldingen svikter når det gjelder å virkelig kutte norske utslipp innen 2020, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Partiets ungdomsorganisasjon, Grønn Ungdom mener lekkasjene tyder på at klimameldingen er tannløs, og er kritiske til at målet om at to-tredeler av utslippskuttene skal tas innenlands, fremstilles som en seier.

– Dette målet betyr at Norge bare trenger å kutte ned mot seks prosent av våre nasjonale utslipp innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Dersom alle rike land skulle kuttet like lite ville verden styre mot en global oppvarming på rundt fem grader, sier Hallvard Surlien, talsmann i Grønn Ungdom.

Se presentasjonen av klimameldingen i videovinduet øverst