FENGSEL: Dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er nå rettskraftig. (Foto: Privat)
FENGSEL: Dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er nå rettskraftig. (Foto: Privat)

Moren dømt til to og et halvt års fengsel

Moren til Christoffer Gjerstad Kihle dømmes til to og et halvt års fengsel hvorav 120 dager er ubetinget.

Tirsdag kom dommen i rettssaken mot moren til åtte år gamle Christoffers Gjerstad Kihle, som døde etter omfattende vold i 2005.

I Tønsberg tingrett ble hun dømt til to år og seks måneders fengsel, hvorav 120 dager er ubetinget.

Hun er også dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til Christoffers biologiske far.

Moren var tiltalt for passiv medvirkning til mishandlingen av sønnen, som til slutt døde av skadene han ble påført.

LES OGSÅ: Christoffers far brøt sammen i retten

Enstemmig dom

I dommen, som var enstemmig, er det lagt stor vekt på allmennpreventive hensyn. Av den grunn har retten funnet at en del av straffen bør gjøres ubetinget. Når så graverende forhold som i denne saken blir avdekket må det reageres strengt, heter det i dommen.

Retten mener at «som mor med omsorgsansvar hadde tiltalte plikt til å gripe inn når hun ble klar over at Christoffer ble utsatt for vold fra stefar. Det er hennes manglende inngripen som har ført til at Christoffer ble mishandlet til døde.»

Retten mener derfor også at det «er viktig at domstolen sender ut et klart signal om at omsorgspersoner har handleplikt når barn blir utsatt for vold eller annen integritetskrenkelse.»

Godt fornøyd med dommen

– Jeg synes det er godt at vi har fått en dom, sier mormoren til Christoffer, Ragnhild Gjerstad til NTB.

– Veldig mange unger har godt av dette, av at ansvaret blir plassert. Det er så viktig at vi tar barn på alvor, fortsetter hun.

Hun synes det er positivt at retten velger å straffe datteren strengere enn hva aktor ba om.

– Det er bra, for alle domstoler har fått beskjed om en innskjerping. De skal være på vakt, sier Ragnhild Gjerstad.

Hevder sin uskyld

Det er syv år siden Christoffer døde, og moren har hele tiden nektet for å ha sett eller hørt noe som kunne tyde på vold mot sønnen.

I tingretten ba morens forsvarer om at hun måtte frifinnes. Hun erkjente ikke straffskyld og mener også at stefaren er uskyldig dømt.

LES OGSÅ: Stefar må sone åtte år etter dødsmishandling

I retten har moren forklart at hun fikk sjokk av tiltalen som ble tatt ut mot henne.

Utsatt for vold

Den åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle (8) døde i 2005 etter omfattende vold som blant annet førte til at han fikk et 17 centimeter langt brudd på skallen.

En rekke feil i politiets etterforskning, samt en rekke henleggelser har ført til at saken har tatt lang tid. Saken mot Christoffers mor skulle opprinnelig startet i desember ifjor, men rettssaken ble utsatt og nye sakkyndige ble oppnevnt.

24. april falt dommen i rettssaken mot Christoffers mor.