Fagdommer Arne Lyng i rettsal 250 fredag under femte dag av rettssaken der Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)
Fagdommer Arne Lyng i rettsal 250 fredag under femte dag av rettssaken der Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)

Den rettsmedisinske kommisjon ber om tilleggserklæring

Ber de sakkyndige bak den andre Breivik-rapporten om å utferdige en tilleggserklæring.

Det var fagdommer Arne Lyng som leste opp erklæringen fra den rettsmedinske kommisjon på slutten av rettsdagen mandag. De har innsigelser på den andre sakkyndigrapporten, utarbeidet av Terje Tørrisen og Agnar Aspaas.

– De sakkyndige har ikke i tilstrekkelig grad tatt forbehold om en mulig negativ-falsk konklusjon om at han har tilpasset sine forklaringer til de sakkkyndige, sa fagdommer Arne Lyng.

– Den rettsmedisinske kommisjon har problem med å se at de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelser er oppfylt ut fra premissene som de sakkyndige la til grunn.

Ny vurdering

De sakkyndige ble bedt om en ny vurdering av gyldigheten til svarene Breivik har gitt til de to andre sakkyndige.

Den rettsmedisinske kommisjon sier de også ser det som uheldig at de sakkyndige ikke har hentet inn opplysninger fra Breiviks barndom og ungdomstid.

Sakkyndig Agnar Aspaas sier de kan ha en slik tilleggserklæring klar i løpet av uka.

– Udramatisk

Opplysningene hadde overhodet ingen betydning for de spørsmålene aktorene Inga Bejer Engh og Svein Holden stilte tiltalte Anders Behring Breivik under sjette dag av rettssaken mandag, opplyser de to.

Den rettsmedisinske kommisjon ber de sakkyndige bak den andre rettspsykiatriske rapporten om å utferdige en tilleggserklæring fordi de mener de sakkyndige ikke har tatt tilstrekkelig forbehold om det de omtaler som en mulig falsk konklusjon.

– Det er grunn til å presisere at det ikke er unormalt at kommisjonen ber om tilleggsbemerkninger. Det er helt udramatisk. Det har skjedd før, og det kommer til å skje også i fremtiden, sa Engh på pressekonferansen mandag ettermiddag. (©NTB)