En av meddommerne i saken mot Anders Behring Breivik, Thomas Indrebø, ble på rettssakens andre dag erklært inhabil og fjernet fra saken.

Årsaken er at han dagen etter terrorangrepene ytret at han mente Breivik burde dømmes til døden.

«Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!», skrev han på VG Netts Facebook-side 23. juli.

LES MER: Krisemøte i retten: Meddommer krevde dødsstraff på Facebook

Ny meddommer

Kjennelsen var enstemmig, opplyste rettens administrator Wenche Elisabeth Arntzen etter at dommerne i nærmere en time hadde diskutert Indrebøs habilitet.

Uttalelsen om at tiltalte bør straffes med døden er egnet til å svekke Indrebøs tillit, sa Arntzen.

– Retten har også lagt vekt på at alle meddommere i flerer møter er spurt om de har uttalt seg om skyld eller straff. Dette har alle benektet, sa Arntzen.

– Thomas Indrebø viker sete. Varameddommer Anne Wisløff rykker opp som meddommer, sa dommer Arntzen.

Krevde Indrebø fjernet

Indrebøs habilitet var første tema som ble tatt opp da retten ble satt tirsdag. Fagdommer Wenche Elisabeth Arntzen opplyste at Indrebø erkjente å stå bak utsagnet, og spurte rettens aktører om noen hadde innsigelser til meddommerens habilitet.

Både forsvarere, aktorat og bistandsadvokater uttalte ønske om at Indrebø måtte fjernes.

– Uttalelsen er egnet til å svekke rettens tillit, sa forsvarer Geir Lippestad.

Følg rettssakens andre dag direkte i tv2. nos livesenter.

Forberedt på forfall

Byttet av meddommer får ingen praktisk betydning for rettssaken. Det er oppnevnt varameddommere, og retten ble satt mandag med en varameddommer til stede, den 71 år gamle pensjonisten Anne E. Wisløff.

Domstolloven åpner for dette i svært omfattende saker, nærmest som en gardering mot en situasjon hvor en annen meddommer må melde forfall.

Adam (11): – Ganske rart at det er én som har gjort det

Normal prosedyre

Tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingrett sier meddommerne i saken er trukket ut på helt ordinær måte.

– Tingretten har hatt samtaler med dem i etterkant hvor deres bruk av sosiale medier knyttet til denne saken har vært et tema, og hvor disse opplysningene som har kommet frem i media i dag, har ikke vært kjent for retten, sa Strømstad til TV 2 tirsdag morgen.