VIL BESKYTTE DATTEREN: Moren til jenten vil nekte å sende henne til faren, og tar heller straffen for å beskytte datteren sin.  (Foto: Olav Wold/Per Chr. Dyrø/TV 2)
VIL BESKYTTE DATTEREN: Moren til jenten vil nekte å sende henne til faren, og tar heller straffen for å beskytte datteren sin. (Foto: Olav Wold/Per Chr. Dyrø/TV 2)

Far dømt for overgrep mot datteren – får samvær uten tilsyn

For første gang i norsk rettshistorie har en domstol gitt en far samværsrett med datteren han er dømt for overgrep mot – uten fast tilsyn.

Morens anke er forkastet av høyesterett og dermed er dommen rettskraftig.

Faren har sonet et års fengsel for seksuell handling mot datteren da hun var 11 år – og seksuell omgang med ytterligere en 11 år gammel jente. Likevel har lagmannsretten bestemt at han nå skal få ha samvær med datteren, uten fast tilsyn, i huset der overgrepene skjedde.

– Hjerteskjærende

– Jeg mener at domstolen utsetter datteren min for fare for nye overgrep, sier moren til barnet.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er hjerteskjærende.

LES OGSÅ: 90 unge jenter har meldt seg for politiet

Ifølge morens advokat har det aldri falt en lignende dom i Norge. Og den er rettskraftig siden høyesterett avviste morens anke.

– Jeg tror det er i utakt med rettsfølelsen i samfunnet at personer som er dømt for overgrep, gis omfattende samvær uten tilsyn med sine ofre. Det er en rettstilstand som neppe kan forsvares, sier morens advokat, Halvard Helle.

Retten har lagt stor vekt på at jenta i dag er over 12 år gammel og selv har ønsket samvær med overgriperen.

Et slikt valg mener moren det er uhørt å legge på et barn og hun har full støtte fra barnevernet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UNIK DOM: Advokat Hallvard Helle tror aldri det er blitt avsagt lignende dom i Norge.
UNIK DOM: Advokat Hallvard Helle tror aldri det er blitt avsagt lignende dom i Norge.

I en uttalelse om saken, TV2 har fått tilgang til, skriver barnevernet at de er faglig sterkt uenige i dommen.

– Gjentakelsesfaren er stor

– Den faglige kunnskapen omkring seksuelle overgrep sier at risikoen for at seksuelle overgrep igjen kan skje er stor. Barnevernets vurdering er at rettssikkerheten til barna er satt til side, og det er ikke lagt nok vekt på barnets beste i denne dommen. Det er langt på veg de voksnes behov som er ivaretatt i dommen fra lagmannsretten, skriver lederen for barnevernet på barnets hjemsted.

– Han ville ikke jo ikke fått lov til å jobbe i en barnehage eller trene et fotball-lag. For da måtte han vist frem politiattest. Men han får lov til å være aleine med dattera mi. Jeg forstår ikke hvorfor ikke hun skal ha det samme vernet som andre barn i Norge har, sier moren.

LES OGSÅ: 27-åring dømt for overgrep mot 13- og 14-åring

Faren, som også ble dømt for å ha tatt nakenbilder av datteren og andre barn, ønsker ikke å kommentere saken.

Moren har bestemt seg for at hun ikke vil etterkomme den rettskraftige dommen og vil nå nekte å sende datteren til samvær. Dermed risikerer hun bøter.

– Vil beskytte datteren min

– Jeg opplever det som dypt urettferdig. Det eneste jeg ønsker å gjøre er å beskytte dattera mi mot eventuelle nye overgrep. Jeg tror jeg gjør det enhver annen mor ville ha gjort, sier moren til jenta.

I uttalelsen fra barnevernet går det frem at barnevernet støtter moren beslutning.

– Vi støtter mors standpunkt om at barna ikke bør være alene med far uten tilsyn. Barnevernstjenesten vurderer at det ikke er rett at barna skal være utrygge for om nye overgrep kan skje, og barna skal slippe å bære risikoen for å bli utsatt for nye overgrep, skriver barnevernslederen.

LES OGSÅ: Musiker tiltalt for overgrep