BEDRING: Det er avdekket færre kritikkverdige forhold enn tidligere hos norske pelsfarmer, men det er for tidlig å si om dette er en varig forbedring. (Foto:  Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge )
BEDRING: Det er avdekket færre kritikkverdige forhold enn tidligere hos norske pelsfarmer, men det er for tidlig å si om dette er en varig forbedring. (Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge )

– Bønder har ikke greie på pelsdyrnæringen

Nesten 40 prosent av norske bønder mener oppdrett av rev og mink ikke bør være et satsingsområde i norsk landbruk.

Vel halvparten, 55 prosent, av de spurte bøndene i undersøkelsen sier at det i stor grad eller i noen grad bør satses på pelsdyr, mens 38 prosent mener at det ikke i det hele tatt eller bare i mindre grad bør satses på oppdrett av pels. Det kommer fram i en undersøkelse foretatt av Landbrukets Utredningskontor, skriver Nationen. Dyrevernalliansen, som mener all pelsdyroppdrett bør avvikles, sier at de hadde forventet større støtte til pelsdyroppdrett i landbruket.

Les også: Ap setter stoppeklokken på for pelsoppdrett

– Interessant

– Det er interessant at pelsdebatten, som har vært så kraftig i resten av samfunnet, ser ut til å ha forplantet seg til landbruket, sier rådgiver i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

– Vi tror dette er et tegn på at holdningene i bonde-Norge er forankret i gode holdninger til dyrevelferd, der hensynet til naturlige behov har en viktig plass, sier hun.

Les også: Tusener gikk i fakkeltog mot pels

– Har ikke greie på næringen

Samfunns- og myndighetskontakt Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag er ikke enig med Kleveland.

Les også: Høyre-forslag om å ta støtten fra pelsoppdretterne

– Tallene viser bare at bønder flest ikke har mer greie på pelsdyrnæringen enn andre folk. Vi sliter en del med folks manglende kunnskap, og det de velger å mene på bakgrunn av at de ikke kan nok om et tema, sier Wormdahl. (©NTB)