Statsråd Inga Marte Thorkildsen. (Foto: Leif Erik Kleppen/TV 2)
Statsråd Inga Marte Thorkildsen. (Foto: Leif Erik Kleppen/TV 2)

Barneministeren med sterk kritikk av eget barnevern

– Det er en lang vei å gå før alle barn får oppfylt sine rettigheter, mener statsråd Inga Marte Thorkildsen. Nå vil hun samle sentrale statsråder for å rydde opp.

Rett før påske er Michelle (21) på vei for treffe statsråd Inga Marte Thorkildsen. Den ferske sjefen for barnevernet vil gjerne snakke personlig med Michelle, som i TV 2 de siste dagene har fortalt sin historie om oppvekst preget av tortur og mishandling fra hun var fire år gammel.

Historiene har også avdekket et barnevern som har glippet når det gjelder å følge Michelle opp.

Svikter over hele fjøla

– Barneminister Inga Marte Thorkildsen, hva tenker du om det Michelle har opplevd?

– Vi vet jo det at det er svikt i mange ledd i barnevernet, men også blant andre som skal passe på barn og unge svikter det i oppfølgingen, sier Thorkildsen.

LES OGSÅ: Barnevernet tar ikke selvkritikk

Statsråden mener mye er utrettet de siste årene, men tegner samtidig et svært dystert bilde av dagens barnevern. Det underbygges også i flere rapporter som TV 2 har omtalt.

For gruppen ungdom som har bodd i barneverntiltak og som kan få ettervern frem til de fyller 23 år, har det også sviktet.

Det viser blant annet landsdekkende tilsyn utført av Statens helsetilsyn.

HAR TROEN: Michelle selv tror på det som statsråden lover. (Foto: Leif Erik Kleppen/TV 2)

Thorkildsen mener flere stillinger må opprettes, organiseringen må bedres og barns rettigheter til å bli hørt og medvirke må styrkes.

– Det har skjedd veldig mye på 20–30 år, i synet på barn, holdninger og å se på barn som selvstendig rettsobjekt med egne rettigheter og egen verdi som ikke bare kan sees på som familiens eiendom, sier Thorkildsen.

Vil styrke samarbeidet

Men listen over svikt er lang. Thorkildsen peker på at det samarbeides for lite, det handler om dårlig ledelse og mangelfull kompetanse til å høre og snakke med barn.

Ressursmangel og for få stillinger er andre stikkord.

LES OGSÅ: – Utrolig at jeg lever

– Samhandlingen mellom ulike etater som eksempelvis helse og barnvernssektoren, svikter noen ganger fatalt. Det er Michelle-saken et godt eksempel på, innrømmer hun.

– Du er sjefen for barnevernet nå. Hvordan skal vi merke at du sitter med øverste ansvar?

– Det er særlig en del ting jeg er opptatt av. Det ene er at vi skal få til et bedre samarbeid på tvers mellom de forskjellige som har ansvar for barn og ikke minst at samarbeidet blir langt bedre mellom justis-, barnevern og familievern-, kommunaldepartementet og helsedepartementet, sier Thorkildsen.

Helsevesenet svikter

– Helsevesenet kommer ofte i kontakt med barn eller foreldre som har det vanskelig, og uten at de egentlig går inn i situasjonen på en ordentlig måte og spør om man har problemer, hva er årsaken og hva kan man bidra med. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke klarer å hjelpe om vi ikke begynner å se at vi alle har et ansvar, sier statsråden til TV 2 Nyhetene.

– Hva vil du gjør med dette?

– Jeg vil med en gang ta kontakt med helse-, justis- og kommunalministeren for å sikre at vi har et tett samarbeid på toppen og sørge for at det også skjer nedover i systemet, forklarer hun.

LES OGSÅ: – Barn får ikke den hjelpen de skal ha

REKORDMANGE: Hele 50.000 barn og unge er i kontakt med barnevernet nå. Aldri før har det vært så mange. (Foto: Leif Erik Kleppen)

Listen over ting som ikke fungerer når det gjelder ivaretakelsen av barn og unge som sliter og trenger offentlig bistand, er uendelig lang.

Thorkildsen har nettopp tatt over ansvaret for et barnevern hvor 50.000 barn og unge nå mottar hjelp.

Det er rekordmange, og i 2010 ble det brukt mer enn 7.7 milliarder kroner på barnevernet.

Lang vei å gå

– Men det er likevel en lang vei å gå før barn får oppfylt alle rettigheter i praksis. Og en av årsakene til det er at det er for vanntette skott mellom de forskjellige etatene og de som har ansvaret for barn, sier Thorkildsen til TV 2 Nyhetene.

– Hva tenker du om de utfordringene du nå står overfor?

– Jeg er glad for at jeg sitter her, for dette engasjerer meg veldig. Jeg har nå anledning til å sørge for at vi får et barnevern som fungerer og som skal være en støtte for dem som står i enormt vanskelige saker. Og det er viktig at barn skal bli hørt, de har rett til å si sin mening, og vi har plikt på oss for å sørge for at lidelsene ikke blir større enn nødvendig, avslutter Thorkildsen.

LES OGSÅ: Truer Michelle med utkastelse

Etter statrådens møte med TV 2, går hun inn i møte med Michelle. De to sitter sammen en halv time på statsrådens kontor. Da Michelle treffer TV 2 i etterkant stråler hun:

– Jeg er sikker på at Thorkildsen blir en statsråd for barnevernsbarna, smiler Michelle.