TRIST BARNDOM: Michelle Angelica Johansen opplevde vold og overgrep i barndommen. Hun er fremdeles under barnevernets omsorg, men lever nå i frykt for å miste botilbudet ved Lovisenberg Diakonale sykehus.  (Foto: Privat)
TRIST BARNDOM: Michelle Angelica Johansen opplevde vold og overgrep i barndommen. Hun er fremdeles under barnevernets omsorg, men lever nå i frykt for å miste botilbudet ved Lovisenberg Diakonale sykehus. (Foto: Privat)

Barnevernet tar ikke selvkritikk

Barnevernet vil ikke la seg intervjue om Michelle-saken og mener de har gjort alt riktig. Her kan du lese hele barnevernets e-post til TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Michelle-saken er et eksempel på kritikken mot barnevernet og det offentlige hjelpeapparatet som fremkommer i flere rapporter.

Et av de store problemene som går igjen, er at samarbeidet mellom ulike instanser svikter i enkeltsakene.

– Når du ser tilbake på hva du har vært gjennom, synes du det er rart at du lever?

– Skal jeg være helt ærlig, så ja. Det er veldig rart for meg å leve i dag, sier Michelle Angelica Johansen (21) til TV 2 Nyhetene.

Kjenner du til lignende saker?
Tips TV 2s reporter Haakon E.H. Eliassen.

Reagerer for seint

Michelle er en av mange som sliter med et offentlig hjelpeapparat som ikke klarer å koordinere arbeidet godt nok, som ikke reagerer raskt nok og som ikke setter i gang de riktige tiltakene.

Dette fremkommer blant annet i to rapporter fra Statens helsetilsyn som viser lovbrudd og grove mangler i ni av ti undersøkte kommuner. Også Riksrevisjonen og NIBR har avdekket svikt i systemet.

Vil ikke svare

Barnevernstjenesten som har ansvar for Michelle ønsker ikke å stille til intervju. Når de svarer TV 2 per e-post, er informasjonen svært begrenset.

Les også: – Utrolig at jeg lever

Når TV 2 spør om «noe har sviktet eller om de tar selvkritikk» i Michelles sak, svarer barnevernslederen for Grorud Bydel i Oslo at:

«barneverntjenesten har gjort og gjør en god og riktig jobb».

Det er et gjennomgående problem at media har problemer med å få de ansvarlige i tale. De viser som hovedregel til taushetsplikten, også i de sakene hvor barnevernet har fått fullmakt til å oppheve taushetsplikten og det ikke er andre forhold som tilsier varsomhet.

Forblir taus

Med godkjennelse fra Michelle og de involverte støttepersonene rundt henne, gjengir TV 2 i dag vår e-post-utveksling med barnevernet.

Les også: Sjokkert advokat: – Ikke sett noe lignende

Til tross for at Michelle er myndig og har opphevet taushetsplikten, velger barnevernet å argumentere for taushet.

Her er vår e-post korrespondanse med barnevernstjenesten:

Barnevernet:

Barneverntjenesten ved bydel Grorud ønsker å gjenta at man ikke ønsker uttale seg til TV2 om denne sak med hensyn til brukeren. Ønsker at dette respekteres. Det ønskes videre at våre kommentarer her brukes og henvises til. Ønsker opplyse at det er Fylkesmannen som fører tilsyn med kommunenes barneverntjeneste og ved klager eller tilsyn sendes alt material til tilsynsmyndigheten. Denne mulighet har brukeren og er informert om.

Barneverntjenesten vil dog si at det er å beklage at situasjonen for brukeren fortsatt er vanskelig. Generelt kan sies at det er trolig, at det i mange barnevernssaker som vart over flere år finnes ting som kunde gjorts og vurderes annerledes av alle berørte parter. Det gjelder også i saker med en god utgang og i de saker der utgangen ikke blitt som ønsket.

TV 2:

Spørsmålet er hva barnevernet mener om den tiden man har hatt ansvar for henne? Har jobben vært god nok? Har hun fått tilpasset tilbud/opplegg?

Barnevernet:

Generelt kan jeg si at vi har vært inne i saken siden hun var 11 år, men at i de siste årene har andre instanser i Oslo og innenfor Oslo kommune kommet in i saken og fått ansvar. Jag ønsker ikke gå in på hvilke andre instanser av hensyn til brukeren.

Barnevernet har tatt ansvar og gjort en god nok jobb. Vi jobber fortsatt. På generelt grunnlag kan vi ikke gå inn i detaljer. Det er nå en ettervern sak og pr i dag er det tiltak i form av, et besøkshjem og at tiltaket følges opp av saksbehandler. Senest hadde brukeren møte med barneverntjenesten 5.3.12.

TV 2:

Det er ikke hennes egen oppfatning, eller støtteapparatet rundt henne, at hun er blitt tilfredsstillende opp. Hvilken bydel har ansvaret nå? Er det din bydel eller en annen?

Barnevernet:

Oppfølgingsansvaret for brukeren har vart delt mellom 1.linie, som er kommunen og 2.linie som er sykehus. Barneverntjenesten er en av flere 1.linie tjenester i saken og kan bare uttale seg generelt om det ansvaret barneverntjenesten ved bydel Grorud har utøvet i saken tidligere og utøver ihht nåværende ettervern. Barneverntjenesten mener fortsatt at det gjorts og gjøres en god nok jobb.

TV 2:

Tar dere selvkritikk for de årene hun har vært i barnevernet, er det noe som har sviktet?

Barnevernet:

Ut ifra den kunnskap jag har av saken, så kan jag uttrykke meg generelt og det er at barneverntjenesten har gjort og gjør en god og riktig jobb. Men generelt kan jag si at i barnevernssaker som vart over så mange år, over 10 år, er det trolig at det finnes ting som kunde vurderes annerledes.

TV 2:

Slik jeg leser det så tar dere overhodet ikke noen form for selvkritikk. Men ”at det trolig finnes ting som kunne vurderes annerledes”. Da må du svare på om det er ting som kunne vurderes annerledes eller ikke. Og hva kunne vært vurdert annerledes?

Barnevernet:

Barneverntjenesten mener at det er å beklage at situasjonen for brukeren er fortsatt vanskelig. Barneverntjenesten ved bydel Grorud ønsker dog å gjenta at man ikke ønsker uttale seg spesifikt til TV2 om denne sak med hensyn til brukeren. Generelt kan sies at det er trolig at det i barnevernssaker som vart over så mange år finnes ting som kunde gjorts og vurderes annerledes av alle berørte parter. Det gjelder også i saker med en god utgang og i de saker der utgangen ikke blitt som ønsket.

Vennlig hilsen

Calle Hammarstrøm, Barnevernleder