I oktober 2010 ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overvåket kjellerboden til den da terrormistenkte Shawan Bujak i tre måneder uten rettslig kjennelse.

Bujak forklarte i avhør at den terrordømte uiguren Mikael Davud ønsket å angripe Jyllands-Posten med bomber for å straffe avishuset etter trykkingen av Muhammedtegningene i 2005.

Det var Davud som ba om å skaffe til veie materialene som senere ble funnet i Bujaks kjeller - blant annet termometer, neglelakkfjerner, mel og hydrogenperoksid.

Hadde ikke hjemmel

Nå slår Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene fast at PST ikke hadde hjemmel for kameraovervåkingen av kjellerboden.

Det kommer fram i årsrapporten som Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) leverte til stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) torsdag ettermiddag.

I rapporten slår EOS-utvalget også ned på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke informerte utvalget om overvåkingen.

Må orientere

– Utvalget forventer at PST på eget initiativ orienterer utvalget om alle former for inngripende metodebruk, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer.

Hun legger til at når det er snakk om inngripende metodebruk som PST heller ikke legger fram for retten, så er det ekstra viktig at EOS-utvalget holdes orientert.

Utvalget konkluderer med at overvåkingen var så inngripende at det var nødvendig med hjemmel i lov. Siden PST ikke har lovhjemmel til skjult fjernsynsovervåking på privat sted, er utvalget kommet til at PST ikke skulle ha overvåket kjellerboden, opplyser Løwer.

(TV 2/NTB)