Flere reagerer på regjeringens forsøk på å hasteinnføre en lov som kan holde Breivik innesperret på livstid.  (Foto: TV 2/Scanpix)
Flere reagerer på regjeringens forsøk på å hasteinnføre en lov som kan holde Breivik innesperret på livstid. (Foto: TV 2/Scanpix)

– Ikke gunstig med kort høringsfrist, men nødvendig

Kritikerne mener lovforslaget bryter med rettssikkerheten og menneskerettighetene. Men helseministeren mener det er nødvendig.

Helseministerens forslag til ny lov om psykisk helsevern vekker sterke reaksjoner blant mange. Kort fortalt er det et lovforslag som er skreddersydd for den forestående terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik, og kan innebære at han blir sperret inne på livstid, basert på medisinske vurderinger, og ikke på rettskjennelser.

For at den nye loven skal kunne ramme Anders Behring Breivik har Helsedepartementet dårlig tid. Derfor fikk høringsinstansene kun tre uker til å komme med sine argumenter. Uheldig, mener sivilombudsmannen.

Innrømmer for kort høringstid

I høringsrunden har flere antydet at lovforslaget både bryter med rettssikkerheten og menneskerettighetene. Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, mener regjeringen forsøker å snikinnføre livstidsstraff.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde hatt litt bedre tid på oss, men jeg har jo da sagt til departementet i lys av dette, at jeg forutsetter at det blir tenkt og arbeidet grundig med disse spørsmålene, sier sivilombudsmann Arne Fliflet til TV 2.

Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen legger ikke skjul på at hun vil ha loven på plass før dommen mot Anders Behring Breivik faller.

– Det er aldri gunstig med korte høringsfrister, men jeg mener likevel at her er det helt nødvendig å fremme dette lovforslaget for Stortinget, sier Strøm-Erichsen til TV 2.

LES OGSÅ: Lovforslaget som skal gi Breivik livstid kan være ulovlig

Omstridt lovforslag

Mange har i høringsrunden om lovforslaget uttalt at det går ut over både rettssikkerheten og menneskerettighetene.

– Det er tatt altfor lett på alt som har med Breiviks, eller de dømtes, rettssikkerhet i dette utkastet, og lagt altfor mye vekt på at politiet skal ha bukt med begge ender, sier instituttleder og professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, til TV 2.

Venstre slutter seg til kritikerne.

– Det er manglende tillit til rettssystemet vårt. Jeg mener at om noen skal sperres inn i dette landet, så er det det norske rettsvesenet som skal bestemme det, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

LES OGSÅ: Slik skal Breivik holdes innesperret resten av livet

Avviser brudd på menneskerettighetene

Helseministeren avviser at lovforslaget strider med menneskerettighetene.

– Jeg mener absolutt ikke det. Da hadde ikke vi lagt dette frem, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til TV 2.

LES OGSÅ: Mener regjeringen snikinnfører livstidsstraff