Dette lovforslaget er rettet direkte mot å kunne holde Anders Behring Breivik (t.h.) innesperret resten av livet. (Foto: TV 2/SCANPiX (MONTASJE))
Dette lovforslaget er rettet direkte mot å kunne holde Anders Behring Breivik (t.h.) innesperret resten av livet. (Foto: TV 2/SCANPiX (MONTASJE))

Lovforslaget som skal gi Breivik livstid kan være ulovlig

Regjeringen sitt nye lovforslag som skal sikre at Anders Behring Breivik må sitte innesperret resten av livet kan være i strid med grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Dette mener en av de fremste jus-professorene i landet. Etter terrorangrepene 22. juli i fjor har mange stilt seg spørsmålet om hvordan kan man være sikker på at Anders Behring Breivik ikke kommer på gaten igjen.

Med et nytt lovforslag mener regjeringen de nå har funnet svaret. TV 2 fortalte forrige uke at regjeringen ønsker at hvis Anders Behring Breivik blir dømt til tvungen psykisk helsevern, skal han holdes innesperret i lang tid fremover.

– Det er tatt altfor lett på alt som har med Breiviks, eller de dømtes, rettssikkerhet i dette utkastet, og lagt altfor mye vekt på at politiet skal ha bukt med begge ender, sier instituttleder og professor ved institutt for offentlige rett ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse.

DETTE ER SAKEN: Slik skal Breivik holdes innesperret resten av livet

I forslaget står det at vilkåret for å oppbevare en pasient, «... skal være begrunnet i at det foreligger særlig høy risiko for angrep mot pasienten selv».

Og i lovforslaget er det lagt opp til at det er politiet som skal vurdere det, ikke helsefaglig ansvarlige.

LES OGSÅ: Mener regjeringen snikinnfører livstidsstraff

– Er dette løsningen for å holde ham adskilt fra samfunnet så lenge han lever?

– Min oppgave er at vi skal ha et lovverk når det gjelder psykisk helsevern, som er egnet til å ivareta alles sikkerhet, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til TV 2 Nyhetene forrige uke.

Regjeringen har sagt at det er viktig å få loven gjennom i Stortinget før dommen faller i tingretten.

Men Syse, som en av de fremste ekspertene innen norsk velferdsrett, mener kan være i strid både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og Norges grunnlov.

EMK er gjort til en del av det norske lovverket. Og dersom andre norske regler er i strid med bestemmelsene i EMK, skal EMK-forpliktelsene gå foran andre norske regler.

– Det er jo lagt opp til at dette kan være en livstidsstraff der store deler skal skje i isolasjon. Det er både forbud mot umenneskelig behandling i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I tillegg er det også spørsmål om ikke dette er tilbakevirkende i forhold til grunnlovens forbud mot tilbakevirkende straff ved at forbrytelsen er begått i det man nå vedtar nye reaksjoner, sier Syse til TV 2.

Se intervjuet med Syse her:

604096