I november mottar lensmannen på Voss en anmeldelse fra Statnett. Noen har røsket ut bolter fra den våte betongen på et mastefundament, og kastet materialer utover anleggsområdet i forbindelse med byggingen av den omstridte kraftlinja i Hardanger.

Statnett har ingen vitner til hendelsen, men i anmeldelsen gjør de politiet oppmerksom på at folk fra Hardangeraksjonen er sett i området før hærverket ble oppdaget.

LES OGSÅ: Lensmannen advarte mot å anmelde Statnett

Kalt inn til avhør

To demonstranter blir innkalt til politiet for avhør. En av dem er en kjent mastemotstander som tidligere er bøtelagt for sivil ulydighet.

– De skulle ha avtrykk av skoene våre, og ba om DNA, sier pensjonist Aslak Helleve.

Han gikk med på å avgi DNA, men er forbauset over at politiet bruker metoden for å etterforske hærverk på betongfundament.

– Det er vel noe som helst hører hjemme i sedelighetssaker, mord og i andre grove botsverk? undrer Helleve.

Politiet sier dette er normal praksis.

– Vi bruker DNA i mange saker fordi det er et egnet middel til å oppklare straffesaker. Særlig hvis vi har et åsted som også er et fersk åsted, sier Gunnar Fløystad, sjef for retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

LES OGSÅ: – Det minner om maktmisbruk

Ville ransake avisredaksjon

Statnett bruker helikopter for å frakte utstyr til mastebyggingen i fjellet. De anmeldte en person som skal ha forstyrret et helikopter under landing.

BEVIS: Politiadvokaten begjærte ransakingen av hjemmet til journalist Knut Markus og redaksjonen til Avisa Hordaland for å få tak i bilder i en sak om mastebyggingen. (Foto: TV 2)

Avisa Hordaland var til stede med journalist, men valgte å ikke skrive om hendelsen fordi de oppfattet den som bagatellmessig.

Politiet reagerte derimot raskt for å skaffe bevis.

– Både redaktøren og jeg fikk et brev fra Nordhordland tingrett. Politiadvokaten har begjært ransakingen av hjemmet mitt og redaksjonen for å få tak i bilder som jeg tok, sier journalist Knut Markus til TV 2.

– Slikt gjør man ikke. Dette er upublisert materiale. Det skal ligge trygt. Det er overraskende at de tar så kraftig i, mener Markhus.

Politiet på sin side mener dette var nødvendig.

– Kunne vi da fått tak i de bildene, ville det vært besparende både for politiet og andre. Det hadde selvfølgelig vært mest ønskelig at de bildene hadde blitt utlevert frivillig, sier Fløystad.

Etter påtrykk fra Norsk Redaktørforening og vanlige folk, valgte politijuristen å trekke kravet om ransaking.

LES OGSÅ: Hardangeraksjonistane må betala 100.000 kroner i bøter

Føler seg mistenkeliggjort

Flere mastemotstandere i Hardanger som TV 2 har vært i kontakt med, mener politiet favoriserer Statnetts interesser.

Både ved å sende mange tjenestefolk til mindre demonstrasjoner, og ved å bruke mye ressurser på å etterforske mindre botsverk.

– Det er ikke slik at vi forfordeler noen, men i dette tilfellet er viktig for oss at et lovlig vedtak kan gjennomføres uten at de blir sabotert med straffbare handlinger, sier påtaleansvarlig Gunnar Fløystad.

UENIG: Gunnar Fløystad, sjef for retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt, mener de ikke forfordeler Statnett. (Foto: TV2 )
TV 2 har bedt Statnett om å få se eventuelle bilder som dokumenterer hærverket mot mastepunktene.

Kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen skriver i en e-post at:

«Vi har funnet to bilder, men de er ikke egnet til å illustrere hærverk. Det er umulig å se av bildene i seg selv at noe er galt. Det innebærer altså at vi ikke har bilder som viser hærverket.»

På Voss har Aslak Helleve fått brev fra lensmannen.

– «For deres vedkommende er forholdet henlagt etter bevisets stilling». Det er greit nok det, men det ligger jo en mistanke i det likevel synes nå jeg, sier han.

LES OGSÅ: Protesterer videre mot høyspentmaster

Lav oppklaringsprosent

24 prosent av anmeldte saker i Oslo politidistrikt blir oppklart, mens det oppklaringsprosenten i Hordaland er 35 prosent.

PROVOSERT: IT-sjef Einar Ryvarden i Aller internett blir provosert når han hører om den omfattende hærverksetterforskningen i Hordaland. (Foto: TV 2)

Kun to av ti anmeldelser av skadeverk ble oppklart i Norge i fjor.

Etter et innbrudd i Aller internett sine lokaler, fant de tyvens mobiltelefon. Selv om politiet dermed satt med navn og adresse, ble saken henlagt på grunn av ressursmangel.

IT-sjef Einar Ryvarden i Aller internett blir provosert når han hører om den omfattende hærverksetterforskningen i Hordaland.

– Jeg blir ordentlig sint når jeg hører at man bruker så mye ressurser på litt hærverk, og henlegger løpende grovt tyveri her i Oslo, sier han.

TV 2 har bedt både justisminister Grete Faremo og politidirektør Øystein Mæland om kommentar til politiets prioriteringer, men ingen ønsker å si noe om saken.

– Politiet ser ut til å prioritere kriminalitet begått mot det offentlige i mye større grad enn innenfor det private, sier leder i justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp).

LES OGSÅ: Hardanger-aksjonist reddet av TV 2-telefon