GENFEIL: Torunn Fiskerstrand og Per Knappskog har funnet en tidligere ukjent genfeil hos mennesker med kronisk diare. (Foto: Øyvind Blom, Haukeland universitetssjukehus)
GENFEIL: Torunn Fiskerstrand og Per Knappskog har funnet en tidligere ukjent genfeil hos mennesker med kronisk diare. (Foto: Øyvind Blom, Haukeland universitetssjukehus)

Norske forskere fant årsak til kronisk magetrøbbel

Forskere håper å finne behandlingsmåter for syndrom som rammer 20 prosent av befolkningen.

Forskere ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen har identifisert en tidligere ukjent genfeil hos mennesker med kronisk diaré.

Oppdagelsen kan ha konsekvenser for behandlingen av Crohns sykdom og irritabel tarmsyndrom, som rammer inntil 20 prosent av befolkningen.

Mulighet for behandling

Kronisk diaré er en hyppig tilstand i befolkningen, men fram til nå har man hatt lite kunnskap om årsakene til de ulike formene i denne sykdomsgruppen. Tilstanden gir også økt risiko for tamslyng.

– Gjennom arbeidet vårt har vi klart å identifisere et gen som forårsaker en arvelig form for diaré som ligner på irritabel tarmsyndrom, sier overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylær medisin (MGM) Torunn Fiskerstrand.

Hun mener det nå er muligheter for behandling.

Prestisjetungt tidsskrift

Resultatet ble presentert i det prestisjetunge tidsskriftet «The New England Journal of Medicine».

Fiskerstrand og MGM har blant annet samarbeidet med en forskergruppe i India.

Det internasjonale samarbeidet har tatt utgangspunkt i en norsk familie som lider av en arvelig form for kronisk diaré. I tillegg har mange i denne familien også Crohns sykdom, som er en betennelsessykdom i tarmen. Men ingen har klart å finne årsaken til disse sykdommene.

– Funksjonelle tarmplager, som irritabel tarmsyndrom, blir ofte forklart med stress og psykologiske mekanismer, men våre funn peker på at genetikk og biologi kan ha større betydning enn man tidligere har tenkt, sier Fiskerstrand.

Lover flere funn

Funnet er det sjette i rekken av sykdomstegn ved arvelige sykdommer som er funnet ved MGM. Forskergruppen, som er ledet av professor Per Knappskog er nå klare for å ta fatt på nye utfordringer.

– Dette blir ikke det siste vi finner, lover Knappskog.