Ila landsfengsel og Anders Behring Breivik (Foto: Scanpix/Stella Pictures montasje: TV 2)
Ila landsfengsel og Anders Behring Breivik (Foto: Scanpix/Stella Pictures montasje: TV 2)

Slik skal Breivik holdes innesperret resten av livet

Regjeringen hasteinnfører nå en ny lov som skal holde Anders Behring Breivik innesperret resten av livet. Det er av hensyn til hans egen sikkerhet.

Det er for de fleste utenkelig at massedrapsmannen Anders Behring Breivik skal kunne bevege seg ute i samfunnet igjen.

Likevel er det en teoretisk mulighet for det, om han blir dømt til psykisk helsevern, og om han skulle respondere positiv på medisinering og behandling.

Det har vært et ønske fra regjeringen å finne en måte å hindre dette på.

Da TV 2 møtte justisminister Grete Faremo for en tid tilbake, var hun klar på hva regjeringen måtte gjøre, da hun stilte seg selv spørsmålet:

– Hvordan kan vi ha sikkerhet for at vi ikke møter gjerningsmannen igjen?

Les også: Utenlandsk journalist kan få intervjue den terrortiltalte

Ila landsfengsel (Foto: Scanpix)
Ila landsfengsel (Foto: Scanpix)

Fengsel i fengselet

Svaret på det foreligger nå som et høringsnotat fra Helse – og omsorgs-departementet, som TV 2 har fått tilgang til.

Dette notatet er et forslag til ending av lov om psykisk helsevern, og beskriver en egen høysikkerhets behandlingsinstitusjon med kommunikasjonskontroll, telefonavlytting, kroppsvisitering, detektorskanning av alle som går inn og ut, glassvegg mellom Breivik og besøkende.

Dette blir i praksis like sikkert som et høyrisikofengsel. Og, trolig blir det bygget inne i et annet: Ila landsfengsel.

– Min oppgave er å sørge for at vi har et lovverk om psykisk helsevern som ivaretar alles sikkerhet, sier den som er ansvarlig for lovendringsforslaget, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les også: Avslutter observasjon av Breivik onsdag

Anders Behring Breivik høydebilde (Foto: Stella Pictures)
Anders Behring Breivik høydebilde (Foto: Stella Pictures)

Innesperret for egen sikkerhet

TV 2 har fått tilgang til høringsnotatet.

Det helt nye i norsk helselovgivning, er forslaget om at en pasient som Anders Behring Breivik skal kunne holdes innesperret i en slik høyrisikoenhet, så lenge politiet mener det er en fare for at noen vil kunne angripe han som hevn for det han har gjort.

For de fleste er det åpenbart at en slik trussel vil vare så lenge han lever.

I lovforslaget står det blant annet:

«I helt spesielle tilfeller kan en pasient ha utført grove og støtende handlinger, som for eksempel massedrap».

Videre står det at vilkåret for at pasienten skal overføres til og holdes i denne spesielle sikkerhetsenheten skal «være begrunnet i at det foreligger særlig høy risiko for angrep mot pasienten selv».

Se nyhetsvideo om saken øverst!

Thor Kvakkestad (Foto: TV 2)
Thor Kvakkestad (Foto: TV 2)

– Innfører livstidsstraff for syke

Selv om psykiater Thor Kvakkestad har stor forståelse for ønsket om å sperre Breivik inne for resten av livet, stiller han seg noe undrende til lovforslaget.

Slik det er i dag, skal en helsefaglig ansvarlig gjøre vurderingen om hvilket sikkerhetsregimet en pasient skal leve under.

– Her trenger det altså ikke å foreligge en konkret trussel, og det ville undre meg om det finnes noen faglig ansvarlig som vil gå mot politiets vurdering i slike alvorlige saker, sier han til TV 2.

– Vil du si at dette i praksis er å innføre livstidsdom i Norge?

– I praksis så vil det være tilfellet ja, sier Kvakkestad.

Se video: Hør lydopptak: Her pågripes Breivik

Celle Ila landsfengsel (Foto: Scanpix)
Celle Ila landsfengsel (Foto: Scanpix)

– Er alvorlige endringer

Kvakkestad har selv erfaring med farlige pasienter som tidligere overlege ved sikkerhets-avdelingen på Dikemark.

Han mener regjeringen ved å innføre loven på denne måten bryter utredningsplikten, og har innklaget saken til Sivilombudsmannen.

– Dette er så pass alvorlige endringer av dagens lovverk, at man skal kunne frihetsberøve syke mennesker på bakgrunn av at politiet har en følelse av at vedkommende er utsatt for en trussel fra allmennheten, sier han til TV 2.

– Dette er endringer som krever en åpen debatt i samfunnet, konsekvensene av det og om hvorvidt dette er noe vi skal gjennomføre i Norge må utredes grundig, legger han til.

Les også: Nye lydopptak: Politiet ba om helikopter til Utøya, men fikk det ikke

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Foto: TV 2)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Foto: TV 2)

På plass før Breivik-dom

Men, for regjeringen er det viktig å få denne loven igjennom på Stortinget før dom faller mot Anders Behring Breivik.

– Når blir lovforslaget lagt fram for Stortinget?

– Det skjer så snart som det er praktisk mulig, straks høringsfristen er ute, sier helseminister Strøm-Erichsen til TV 2.

Notatet har vært ute på høring i tre uker, og høringsfristen er torsdag 22. mars.

Les også: Lydloggene fra Utøya: Hør politiets forvirring