BEKLAGET: PST ledelsen startet sin fremleggelse av evalueringen med å beklage at de ikke klarte å forhindre terrorangrepene 22. juli. (Foto: TV 2)
BEKLAGET: PST ledelsen startet sin fremleggelse av evalueringen med å beklage at de ikke klarte å forhindre terrorangrepene 22. juli. (Foto: TV 2)

PST beklager at de ikke klarte å forhindre terroren

Lea frem sin interne evalueringsrapport.

– PSTs hovedoppgave er å forebygge terrorhandlinger i Norge og vi jobber hver eneste dag for å forhindre at det skal skje. 22. juli lyktes vi ikke. På vegne av PST så vil jeg beklage at vi ikke klarte å forhindre terroraksjonen.

Slik innledet fungerende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Roger Berg, pressekonferansen der sikkerhetstjenesten presenterer sin interne evalueringsrapport.

Se pressekonferansen i opptak øverst i artikkelen.

Les også: PST: – Kunne ikke avslørt Breivik

I evalueringsarbeidet har PST sett nærmere på to hovedproblemstillinger:

Om PST kunne ha oppdaget Anders Behring Breivik før 22. juli og dermed forhindret terroraksjonen og om PST i et større perspektiv kunne gjort noe annerledes for å forhindre det som skjedde.

Bergens Tidende avslørte i fjor at Anders Behring Breiviks navn stod i et epostvedlegg som ble oversendtfra Tollvesenet til PST 3. desember 2010. Der fremgikk det at han hadde handlet fra et polsk firma for 121 kroner.

– Kunne ikke avslørt Breiviks planer

Det ble ikke foretatt søk i PSTs etterretningsregister på noen av navnene i epostvedlegget før 22. juli. I evalueringsarbeidet har PST gjennomgått «all relevant informasjon», og konkluderer med at sikkerhetstjenesten ikke hadde andre opplysninger om Breivik enn navnelisten fra 3. desember 2010.

PST konkluderer med at det ikke er holdepunkter for at de kunne avdekket massedrapsmannens planer gjennom ordinær saksbehandling, også dersom de hadde gitt «Global Shield» større prioriet.

– Skulle PST ha avdekket Breivik og dermed forhindret terroraksjonen 22. juli, måtte vi ha fått et konkret tips. Det skjedde ikke, sier Roger Berg.

Kapasitetsutfordringer

PST konkluderer likevel ikke med at arbeidet deres før 22. juli har vært feilfritt, men viser til at flere av læringspunktene er gradert i henhold til sikkerhetsloven. Av forholdene som ikke er graderte peker PST på at de har kapasitetsutfordringer med å behandle og vurdere den store mengden informasjon de mottar hver dag

– Det er helt nødvendig å prioritere arbeid med sakene, det er der vi har identifisert konkrete eller potensielle trusler.

Les hele PST-evalueringen her.