– Vi kan i dag med sikkerhet fastslå at politiet ikke var dimensjonert til å håndtere alle følger av en slik ekstrem hendelse som rammet oss 22. juli i fjor, en helt vanlig fredag midt i ferietiden.

Det er tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjernings-mannen hadde vært stanset før .

Slik innledet en ydmyk politidirektør Øystein Mæland pressekonferansen onsdag, før han understreket at alle innvolverte tjenestemenn gjorde sitt aller ytterste under et enormt press i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.

– Jeg vil likevel på vegne av norsk politi beklage at vi ikke lyktes med å pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte. Når vi nå kjenner hendelsesforløpet på Utøya i detalj kan vi bare ane hvilken situasjon ungdommene der ute og deres fortvilte pårørende var i. Hvert minutt var ett minutt for mye. Det er tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært stanset før, sa politidirektøren.

«De dyrebare minuttene» – se interaktiv grafikk og hør lydloggene fra Utøya her

54 forbedringspunkter

De dyrebare minuttene: Se interaktivt kart og hør lydloggene fra politiet på Utøya

Utvalgsleder Olav Sønderland opplyste om at evalueringsrapporten inneholder 54 forbedringspunkter. Utvalget konkluderer med at politiets innsats på stedet etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet var i tråd med de planer og prinsipper som gjelder for øyeblikkelige aksjoner.

– Like etter eksplosjonen fikk politiet til sammen ni meldinger om ulike eksplosjoner i sentrum og måtte undersøke disse.

Her kan du lese politiets evalueringsrapporter.

Artikkelen fortsetter under opptaket av pressekonferansen.

Klokken 15.34 fikk politiet telefon fra et vitne som hadde sett en bevæpnet person i politiuniform som hadde kjørt bort fra regjeringskvartalet fem minutter før bomben eksploderte. Melderen hadde også notert ned registreringsnummeret, og denne informasjonen ble formidlet videre fra operatør til operasjonssentralen.

– Det ble sendt riksalarm til landets politidistrikter og særorgan, men systemet for nasjonal varsling fungerte ikke.

Etter at beredskapstroppen ble omdirigert fra sine oppgaver i regjeringskvartalet til Utøya ble Nordre Buskeruds politibåt fraktet til båtoppstillingsplassen ved Steinsfjorden.

– En patrulje ble sendt til stedet der ferga fra Utøya har sitt faste anløpssted, med oppdrag å observere. Patruljen lette også etter båter og var innstilt på å raskest mulig ta seg over hvis det kom båter tilgjengelig, sier Sønderland.

Les også: Mistet datteren, men klandrer ikke politiet

– Beklagelig at politbåten havarerte

Beredskapstroppen fikk så beskjed fra operasjonssentralen i Hønefoss som sa at oppmøtestedet for båttransporten nå var endret ved kaia på Storøya. Mannskapene gikk om bord i båten omtrent klokken 18.15.

– Da var politibåten den eneste sikre transport for innsatsstyrken som var kjent for politiet.

Som kjent havarerte denne båten etter kort tid og tjenestemennene måtte rekvirere en av privatbåtene som var i området.

– Det var beklagelig, sier utvalgslederen.

Forsvarer politiaksjonen

Sønderland tar ikke kritikk for hvordan politiaksjonen på Utøya ble gjennomført. Han sier at det ble brukt faglig skjønn da man bestemte oppmøtested for beredskapstroppen.

– Da troppen var framme på Utøya, gikk de i rask konfrontasjon med gjerningsmannen for å nøytralisere ham, sa Sønderland.

«De dyrebare minuttene» – se interaktiv grafikk og hør lydloggene fra Utøya her

– Burde innkalt helikoptermannskaper tidligere

Politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, konstanterer at politiets helikoptermannskaper burde vært innkalt tidligere.

– Evalueringen vår viste at helikopteret ble varslet og innkalt kl. 19.09. Dette burde vært gjort langt tidligere. Selv om det ikke var utstyrt for skarpe oppdrag, kunne det brukes til blant annet overvåking. Innkallingen av mannskaper startet for seint. Dette er mitt ansvar, sa Gjengedal.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Søndreland opplyste om at det er besluttet å øke beredskapskapasiteten til politihelikopteret i Oslo som en nasjonal ressurs.

– Kunne vært på Utøya 16 minutter tidligere

Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer, sa at evalueringsrapporten deres identifiserte i alt 84 læringspunkter av både nasjonal og lokal karakter. Evalueringsgruppen har blant annet sett på alternative beslutninger og drøftet disse.

– Resultatet er en teoretisk tidsbesparelse på 16 minutter, sa Hammer.

Hypotesen som er testet er om beredskapstroppen hadde kjørt til Utøya kai i steden for Storøya, at det ikke var sambandsproblemer og at det var tilgjengelig båter for beredskapstroppen.

– Ingen av de teoretiske forutsetningene var til stede, opplyste Hammer.

Politidirektør Mæland avsluttet presentasjonen av evalueringsrapporten slik:

– Kunne politiet vært raskere på Utøya? Svaret er ja. Hadde ikke politibåten vært overlastet og havarert kunne politiet vært raskere på Utøya. Om det hadde ført til et annet utfall kan vi ikke si noe sikkert om, men vi kan heller ikke utelukke det.

– Det er tungt å tenke på at liv derfor kunne vært spart.

16. desember i fjor la utvalget fram en delrapport som konkluderte med at politiet ikke begikk noen feil 22. juli. Dette ble oppfattet som om politiet ikke har noe å lære av terrorangrepene, og ble møtt med krass kritikk.

Lederen i Politiets fellesforbund, Arne Johannessen, sa onsdag til TV 2 Nyhetskanalen at dette var en «skjebnedag» for norsk politi.

Ba om helikopter

TV 2 Nyhetene har denne uken publisert lydopptak fra sambandet under politiaksjonen. Like etter at Breivik ble pågrepet ber politiet om helikopter for å evakuere de skadde.

«Gjerningsmannen er pågrepet. Flere skutt. Og både skadde og drepte. Vi trenger evakuering med helikopter ... fort!»

Det sa politi fra Beredskapstroppen over sambandet like etter at Breivik ble pågrepet klokken 18.35, 22. juli. Men det kom ikke helikopter til Utøya. Rask evakuering ved hjelp av helikopter kunne ha ført til at flere av ungdommene som ble skadet og senere døde av skadene ville overlevd.

Hør lydopptak: Her pågripes Breivik

Valg av oppmøtested

I et annet lydopptak kommer det fram at det hersket stor usikkerhet om oppmøtested i de avgjørende minuttene under politiaksjonen ved Utøya. Oppmøtestedet ble endret flere ganger, politipatruljer måtte snu og føreren av politibåten var egentlig på vei et helt annet sted enn dit beredskapstroppen dro.

Mye tyder på at det var en misforståelse som førte til at Storøybrua til slutt ble valgt som oppmøtested.

Lydloggene fra Utøya: Hør politiets forvirring

Snakker kun om én gjerningsmann

Politiet har hevdet at de trodde det var inntil fem gjerningsmenn på Utøya under massakren 22. juli.

– Meldingene som kom, var svært sprikende. Det ble etter hvert en oppfatning av at vi sto overfor to til fem gjerningsmenn med rifler, muligens også med kikkertsikter, og at det var sprengstoff på øya, sa Magne Rustad, stabssjef i Nordre Buskerud politidistrikt, under pressekonferansen 18. august.

Opptakene av politikommunikasjonen og den første nødsamtalen som ble ringt inn, viser at politifolkene som aksjonerte bare fikk informasjon om én gjerningsmann.

Hør lydopptak: Politiet snakker kun om én gjerningsmann