Nattbilde av Barcode rekken og andre nye bygninger i Bjørvika. (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
Nattbilde av Barcode rekken og andre nye bygninger i Bjørvika. (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

Halve Oslo vil ha innvandrerbakgrunn innen 2040

Ferske tall fra SSB viser prognoser over andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn de neste 30 år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tallene stammer fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som for første gang har beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det vil bli i landets fylker og i noen større kommuner de neste 30 årene.

Øker til 47 prosent

Ifølge rapporten vil andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo øke fra 28 prosent i dag til 47 prosent av byens befolkning om 30 år.

For hele landet vil befolkningsveksten i disse gruppene øke fra 600.000 til 1,5 millioner, noe som vil tilsvare 24 prosent.

Les også: Frykter Oslo sentrum blir som Manhattan

Rapporten viser at veksten vil være størst i områder rundt de største byene.

Lavest vekst i nordlige fylker

– For eksempel vil Sandnes, de østlige delene av Akershus, industribyene i Østfold og Buskerud kunne forvente rask vekst, til et nivå i 2040 som tilsvarer 3–4 ganger nivået i dag. Lavest vekst ventes det i de nordnorske fylkene, ifølge SSB.

Rapporten har delt inn innvandrere og deres norskfødte barn i tre grupper der Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand utgjør «gruppe 1». «Gruppe 2» er østeuropeiske EU-medlemmer, mens resten av verden går inn under «gruppe 3».

Les også: Snart blir vi 5.000.000 innbyggere

Østerupeiske innvandrere mer spredt

I dag hører 60 prosent av alle med innvandrerbakgrunn i Norge inn under gruppe 3, men det forventes at denne andelen vil bli svakt redusert fram mot 2040. For Oslo sin del er dette tallet 70 prosent i dag, og forventes å vedvare.

– (...) fordi hovedstaden i lang tid har tiltrukket seg innvandrere fra andre deler av verden, mens de nye arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa til nå har hatt et mer spredt bosettingsmønster, skriver SSB.

Her kan du se oversikt over prognosene for alle landets fylker.

Her kan du se oversikt over prognosene for 31 regioner.