Ryggproblemer, manglende sexlyst og hjerteproblemer er noen store helserisikoer du treffer på i løpet av livet. Start tidlig med forebygging!  (Foto: Illustrasjonsfoto)
Ryggproblemer, manglende sexlyst og hjerteproblemer er noen store helserisikoer du treffer på i løpet av livet. Start tidlig med forebygging! (Foto: Illustrasjonsfoto)

Til alle menn:
Her er den største helsetrusselen for din alder

Og slik gjør du noe med det.

Til alle unge menn. Om du tror den friske kroppen du har i dag garanterer deg god helse resten av livet – tro om igjen.

Tidligere var det gjerne sånn at helsetilstanden din som ung, i stor grad fulgte deg gjennom livet. Sånn er det ikke lenger.

Dessuten er det store helsegap mellom dagens unge menn. Studier fra American Sociological Review viser at helsegapet mellom ung og gammel har økt betraktelig for menn født etter 1980.

Her er de ti hotteste helsetrendene

Dagens forskjellige 30-åringer

Det er Mens Health som omtaler studien, som har fulgt menns helsetilstand over 23 år. Studien avslører også at det er menn født etter 1980 som har de mest forskjellige svarene når de vurderer sin egen helse i forhold til eldre generasjoner.

Selv om forskerne ikke kan finne en eksakt årsak til økningen i helse-gapet, kan deres funn tyde på at det «digitale skillet» kan spille inn.

Noen mennesker er bedre utdannet om deres helse på grunn av deres tilgang til medisinsk informasjon på internett, mens andre mangler den nødvendige teknologien for å rutinemessig holde sin helse i sjakk.

Med disse styrkeøvelsene forbrenner du masse fett

– Vær føre var

Men selv om du er godt opplest og gjør det du kan for å holde kroppen vedlike, kan du ikke stoppe naturen fra å slite på kroppen din.

– Den beste holdningen for men å ha er: «Hvordan skal jeg ta best mulig vare på kroppen min for resten av livet», sier Dr. Allen Peters til Mens Health.

– På den måten kan du eliminere problemer fra en tidlig alder.

Her er de vanligste helseproblemene for din alder – og hvordan du kan gjøre noe med det:

20-årene: Ett enkelt tips til bedre helse

30-årene: Den største trusselen for helsen

40-årene: Den største helsetrusselen

50-årene: Den største helsetrusselen