TILTALEN OFFENTLIG: Statsadvokat Svein Holden og statsadvokat Inga Bejer Engh legger frem tiltalen mot Anders Behring Breivik. (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
TILTALEN OFFENTLIG: Statsadvokat Svein Holden og statsadvokat Inga Bejer Engh legger frem tiltalen mot Anders Behring Breivik. (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

Breivik tiltalt for terror og overlagt drap

Påtalemyndigheten offentliggjorde tiltalen mot Anders Behring Breivik.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.


«Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid,» heter det i tiltalen mot Anders Behring Breivik.

Klokken 12 startet statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh presentasjonen av tiltalen.

Terror og drap

Tiltalen består av to poster. Post 1 omfatter bomben i regjeringskvartalet, mens post 2 omhandler massakren på Utøya.

Breivik er tiltalt etter straffelovens paragraf 147 for å ha begått en terrorhandling, sa statsadvokat Svein Holden da han innledet sin redegjørelse av tiltalen.

Det er tatt ut tiltale etter straffelovens paragraf 147 a, første ledd bokstav a og b jamfør paragrafene 148 1. ledd og 233 1. og 2. ledd. Bomben ved regjeringskvartalet rammes av paragraf 148. Paragraf 233 omhandler overlagt drap.

Minst 250 personer oppholdt seg i høyblokka og i departementskontorene da bomben ble sprengt utenfor regjeringskvartalet 22. juli i fjor. I tillegg var det rundt 75 personer i gatene i nærheten.

– Bomben eksploderte klokken 15.25.22 med voldsom ildkraft og trykkbølge i tråd med hans intensjoner og brakte et stort antall personer som oppholdt seg i bygningene og på gateplan i umiddelbar livsfare og forårsaket massive ødeleggelser av de samme bygninger og omkringliggende bebyggelse, siterte statsadvokat Svein Holden fra tiltalen.

Åtte personer ble drept i eksplosjonen. Ni personer ble alvorlig skadet. Ytterligere 200 personer ble i ulik grad skadet av bomben.

Les også: Derfor blir 795 berørte ikke nevnt i tiltalen mot Breivik

– Bare en lovbestemmelse som er dekkende

Breivik tiltales også etter terrorparagrafen for tiltalens post 2. Han tiltales etter straffelovens paragraf 147 a jamfør paragraf 233 for skytingen på Utøya.

– Når en handling rammes av terrorbestemmelsen, så er den ansett som mer alvorlig enn de handlinger som kun rammes av drapsbestemmelsen i straffeloven, sa statsadvokat Inga Bejer Engh.

– Terrobestemmelsen er den eneste lovbestemmelsen i straffeloven som fanger opp alle sider ved de lovbruddene som tiltalte har begått den 22. juli i fjor, fortsatte Engh.

I tiltalen legges det opp til at Breivik overføres til tvungent psykisk helsevern, men det er tidligere sagt at påstanden kan endres i løpet av rettssalen.

Panikk og dødsangst

I tiltalens post 2, som omhandler terroren på Utøya, heter det at 564 personer befant seg på øya da Breiviks terror startet.

– Ved å utgi seg for å være polititjenestemann og ikledd et uniformslignende antrekk ble han, medbringende blant annet en halvautomatisk rifle av merke Ruger Mini 14 kaliber 233 og en halvautomatisk pistol av merke Glock 9 millimeter transportert til Utøya av MS Thorbjørn, hvor han ankom cirka klokken 17.15, sa Engh.

– Fram til han ble pågrepet av politiet samme dag cirka klokken 18.35, skjøt han etter forutgående overveielse og planlegging med riflen og/eller pistolen mot en rekke personer som befant seg på øya, i vannet eller om bord i båter, fortsatte Engh.

– Det oppsto panikk og dødsangst hos barna, ungdom og voksne under skytingen, sa statsadvokaten.

69 personer ble drept på Utøya. 67 ble truffet av dødelige skudd. To døde av fallskader eller drukning uten å ha blitt truffet av skudd.

I sidene 4 til 12 i tiltalen gjennomgås de som døde på Utøya, hvor de var da de døde og hva de døde av.

– I tillegg til forsøkte han å drepe en rekke personer, dog uten å lykkes i sitt forehavende. Under drapsforsøkene skjøt og skadet han 33 personer, leste Engh fra tiltalen.

I tiltalen beskrives alle de 33 skadde, hvor de ble truffet og hva slags skader de fikk.

Gjentakelsesfare

I tiltalen heter det videre at handlingene etter tiltaltes egen oppfatning er rettmessige. Påtalemyndigheten anser dermed at det er nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter.

Se statsadvokatenes presentasjon av tiltalen i videovinduet øverst i artikkelen.

Klokken 12 startet statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh sin presentasjon den 18 sider lange tiltalen.

Tiltalen kunne vært gjort mer omfattende, men påtalemyndighetens vurdering er at den da hadde blitt så stor at den ikke hadde vært hensiktsmessig som styringsdokument i tiltalen.

Like fullt er tiltalen historisk. Man har ikke sett en tiltale av slikt omfang i Norge tidligere.

Tiltalt onsdag formiddag

Onsdag formiddag ble Anders Behring Breivik formelt tiltalt for terroraksjonene den 22. juli.

Den 18 sider lange tiltalen ble lest opp for 33-åringen som drepte 77 mennesker den 22. juli i fjor. Tiltalen ble lest opp av representanter for påtalemyndigheten i besøksrommet på Ila fengsel. Breiviks forsvarere var også til stede.

Det tok en halv times tid å forkynne tiltalen.

– Det foregikk helt rolig, i et eget rom hvor vi satt sammen med den siktede. Jeg kan bekrefte at tiltalebeslutningen er forkynt for ham, sier Tore Jo Nilsen i politiets 22. juligruppe til TV 2.

Les også: Breivik har fått lest opp tiltalen i fengselet