Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholder akkurat nå høring på Stortinget om den omdiskuterte fusjonen ved Oslo Universitetssykehus.

Først ut med innlegg er de forskjellige fagforeningene representert på sykehuset.

– Frykter for sikkerheten

President i Legeforeningen, Hege Gjessing, sier de er bekymret for at legene ved sykehuset gjentatte ganger har varslet om hvordan de mener fusjonen går ut over pasientsikkerheten ved sykehuset.

– Det virker som det er en ulik virkelighetsbeskrivelse mellom de ansatte og ledelsen om hvordan situasjonen er. De ansatte opplever å ikke bli lyttet til, og da lurer vi på hvordan de viktige beslutningene foregår, sa hun til komiteen.

Hastverk

Også sykepleierforbundet er bekymret. De sier de frykter at hastverk med å gjennomføre fusjonen har ført til at dårlige valg er blitt tatt.

– Kanskje burde denne saken på et tidlig tidspunkt ha ligget tettere opp mot departementet. Dersom det er foretaksmodellen som har vært et hinder for det må man vurdere om noe må justeres, sier forbundsleder Eli Gunnhild By i Sykepleierforbundet.

By viste til at to av tre av Sykepleierforbundets medlemmer sier at pasientenes sikkerhet er truet, og at halvparten sier at den allerede er svekket som følge av sammenslåingen.

– I en undersøkelse blant legenes tillitsvalgte sier tre av fire at prosessen påvirker pasientsikkerheten, sa Gjessing.

LES OGSÅ: Frykter hun er forbigått i sykehuskø

Triksing med ventelister

Kontroll- og konstitusjonskomiteen tok opp ventelistetriksingen på Stortinget, som TV 2 avslørte torsdag.

Leder i kontroll og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen spurte i dag fagforeningene under høringen i komiteen om hva de vet om ventelistetriksingen ved sykehuset.

Man setter pasienten til siden

– Dette er en praksis vi har kjent til i ganske lang tid. Det har vært en meget uheldig praksis. Man setter pasienter til siden. Vi har prøvd å si fra mange ganger, men vi kan ikke se at det har endret praksisen. Dette har etablert seg som en kreativ løsning for å løse dette problemet, sier foretakstillitsvalgt for legeforeninge, Aasmund Bredeli under høringen.

Varslet ledelsen

Også sykepleierforbundet sier også de har visst om praksisen.

– Vi kan bekrefte at legeforeningen har varslet om dette overfor sykehusledelsen. Det er jo først og fremst legene som har håndtert dette og som har varslet om det., sier Merete Norheim Morken, foretakstillitsvalgt for sykepleierforbundet.

I en pressemelding fredag varslet OUS at de vil gå igjennom rutinene som følge av TV 2s avsløringer.