PASIENTRETTIGHETER:  (Illustrasjonsfoto) (Foto: Colourbox)
PASIENTRETTIGHETER: (Illustrasjonsfoto) (Foto: Colourbox)

Dette er dine rettigheter som pasient

Helsevesenet er nødt til å prioritere pasienter. Her kan du se hvilke rettigheter du har krav på som pasient i det norske helsevesenet, og hvordan helsehjelpen vurderes.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 avslørte torsdag at ledelsen ved Oslo universitetssykehus i flere år systematisk har trikset med ventelistene for å spare penger. Det er ikke lett å vite hva du som pasient har krav på og akkurat hvor i køen du har plass. Derfor vil vi nå forsøke å gjøre det litt tydeligere.

Krav på hjelp «innen en viss frist»

Aller først i pasientkøen kommer pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Etter disse følger pasienter som har krav på nødvendig helsehjelp, såkalte rettighetspasienter.

Disse har krav på helsehjelp «innen en viss frist».

Alle som har behov for helsehjelp skal få tilbud om behandling, men dersom man ikke er rettighetspasient må man regne med å vente noe lenger. Og om du er rettighetspasient eller ikke er det spesialisthelsetjenesten som avgjør. Du skal i utgangspunktet få en slik vurdering innen seks uker, men dersom helsetilstanden din tilsier det, skal dette skje raskere.

Om du er rettighetspasient eller ikke avgjøres blant annet på grunnlag av hvor alvorlig tilstanden din er, og hvilken nytte du vil ha av behandlingen. Avgjørelsen skal skje etter medisinskfaglig skjønn.

Dersom du blir definert som en rettighetspasient setter spesialisthelsetjenesten en frist for behandling. Denne fristen skal settes på grunnlag av en medisinskfaglig vurdering. Det skal ikke tas hensyn til hvilken kapasitet sykehuset har.

Krav på behandling

Det er det regionale helseforetaket som har plikt til å sørge for at du får behandling innen den fristen du har fått.

Dersom du ikke får behandling innen fristen, har du krav på å få dette et annet sted. Dette skal skje uten opphold og kan både foregå i utlandet eller hos et privat sykehus. Det er det regionale helseforetaket som må betale for denne behandlingen.

HELFO har ansvaret for å finne et annet alternativ til deg. Du kan henvende deg direkte til dem via deres nettsider.

Klagerett

Du har rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt det du har krav på. Du kan derfor ta kontakt med helseforetaket og be om at dine rettigheter som rettighetspasient blir oppfylt.

Som TV 2 har avslørt er det slik at enkelte rettighetspasienter blir flyttet fremover på ventelistene når de krever sin rett, selv om det er andre pasienter i samme rettighetsgruppe som egentlig står foran dem på ventelisten. Dette blir kun gjort så sykehuset skal slippe regningen med å sende pasientene til utlandet eller privat klinikk.

Du kan lese mer om dine rettigheter som pasient i helsevesenet her.

Se også dine rettigheter i pasientrettighetsloven.