ULOVLIG: Ventelistene ved OUS følger ikke pasientrettighetslovens system. De blir ulovlige når utenforliggende hensyn bestemmer en prioriteringskø og ikke folks behov. (Foto: TV 2)
ULOVLIG: Ventelistene ved OUS følger ikke pasientrettighetslovens system. De blir ulovlige når utenforliggende hensyn bestemmer en prioriteringskø og ikke folks behov. (Foto: TV 2)

Ulovlig triksing med ventelister på Oslo-sykehus

– Det er ikke hvor alvorlig pasientens tilstand er som avgjør hvor raskt pasienten får behandling, men hvor mye penger sykehuset sparer på det.

TV 2 kan avsløre at ledelsen ved Oslo universitetssykehus i flere år systematisk har trikset med ventelistene for å spare penger. Flere leger står nå frem og forteller om en praksis de kaller medisinsk uetisk.

Ifølge Norges fremste ekspert på helsejuss er den også lovstridig.

Trikser for å spare penger

Oslo universitetssykehus (OUS) skal spare 800 millioner kroner i år og nesten 1000 årsverk skal bort.

TV 2 har i gjentatte reportasjer fortalt om den vanskelige situasjonen ved sykehuset, og kan torsdag avsløre at ledelsen ved OUS i flere år systematisk har trikset med ventelistene for å spare penger.

Les også: Dette er dine rettigheter som pasient

Det hele foregår slik:

Pasienter på venteliste er kategorisert enten som en rettighetspasient eller ikke. Rettighetspasientene skal etter loven prioriteres og har rett på helsehjelp innen en viss frist.

GREIT Å RYDDE: Mailkorrespondansen TV 2 har fått tilgang til viser hvordan OUS rydder plass til pasienter som har klaget.  (Foto: TV 2)
GREIT Å RYDDE: Mailkorrespondansen TV 2 har fått tilgang til viser hvordan OUS rydder plass til pasienter som har klaget. (Foto: TV 2)

Etter at denne fristen har gått ut kan pasientene gå til HELFO og kreve å få behandlingen enten i utlandet eller et annet sted her til lands, men på det ansvarlige sykehusets regning. Dette er det imidlertid ingen automatikk i. Pasientene må selv kreve sin rett til overfor sykehuset for at behandlingen skal gjøres et annet sted.

Prioriterer pasienter som krever sin rett

Det er her problemet ligger:

Pasienter som krever sin rett vil koste penger for sykehuset. Derfor har ledelsen ved OUS instruert legene, ved flere avdelinger, om disse pasientene skal prioriteres foran andre pasienter som egentlig har samme rettigheter, og som kanskje til og med har ventet lenger.

Bjørn Brøndmo, Plastikkirurg og tillitsvalgt ved OUS (Foto: TV 2 )
Bjørn Brøndmo, Plastikkirurg og tillitsvalgt ved OUS (Foto: TV 2 )

Ledelsen har bedt legene om å sette medisinske hensyn til side og sette rettighetspasientene som krever behandling først i køen, kun av økonomiske hensyn.

Å sende pasienter til utlandet eller andre sykehus kan nemlig koste flere hundre tusen kroner per pasient.

Uforsvarlig og medisinsk uetisk

Overlege og plastikkirurg Bjørn Brøndmo, er en av legene som står frem og forteller om en praksis som både er uforsvarlig og medisinsk uetisk.

– Det gjøres på den måten at den vanlige køen til operasjon stanses. Så slipper man inn disse pasientene som som regel har ventet veldig mye kortere enn det nestemann i tur har gjort, sier han til TV 2.

– Er det noe medisinsk grunnlag for å prioritere disse pasientene?

– Vi mener at her gjør man kun prioriteringer på økonomisk grunnlag på bekostning av de medisinske vurderingene, sier Brøndmo.

Se hele saken i videovinduet øverst i saken!

I praksis betyr dette at pasienter som maser får behandling først, mens andre må vente i god tro.

– Man opplever at pasienter som ikke kjenner sine rettigheter blir skjøvet bakover i køen, mens de som gjør blir flyttet fremover.

Instruksjon fra toppledelsen

Det er ledelsen på toppnivå som har instruert om at det er slik prioriteringen skal gjøres.

Ola Wiig, Ortoped og tillitsvalgt ved OUS (Foto: TV 2 )
Ola Wiig, Ortoped og tillitsvalgt ved OUS (Foto: TV 2 )

– Vi har siden vi ble klar over dette for rundt to år siden, tatt det opp mange ganger i legegruppen at dette er en praksis vi synes er fullstendig uakseptabel. Vi har blitt svart med at dette er et pålegg som kommer ovenfra. Til dels har det vært fra klinikkdirektør, men også fra fagdirektør på sykehuset, sier Brøndmo.

Han får støtte fra avdelingssjef Kim Tønseth på Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi ved OUS.

– Dette er en svært uheldig situasjon, og det er en problemstilling jeg har meldt videre til administrerende direktør, medisinskfaglig direktør og klinikkleder flere ganger, sier Tønseth.

Har du tips om at dette skjer også på andre sykehus, send mail til TV 2s journalist her.

– Uungåelig

Overlege på ortopedisk avdeling Ola Wiig, forteller om samme problem der.

– Det er uholdbart, og det skal ikke være slik. Dette viser at man velger å heller holde budsjettene enn å behandle pasientene slik man skal. OUS er grovt underfinansiert og dette er et av resultatene, sier Wiig.

Han mener det ikke kan forekomme på et sykehus at den merkantile ledelsen omrokkerer ventelister på bakgrunn av at folk hevder sin rett ved garantibrudd.

Les også: Frykter hun er forbigått

Likevel er garantibrudd uungåelige slik situasjonen er i dag.

– Garantibrudd burde jo ikke forekomme. Men så lenge vi er så underfinansiert som vi er, har vi ikke kapasitet til å behandle alle med garantibrudd, sier Wiig.

– Ulovlig å trikse med ventelistene

Jusprofessor, lege og Norges fremste ekspert på helserett, Aslak Syse, sier ventelistepraksisen ved OUS er ulovlig.

– Det blir jo ulovlig hvis det er utenforliggende hensyn som bestemmer en prioriteringskø og ikke folks behov, sier Syse til TV 2.

Han har sett nærmere på TV 2s dokumentasjonen, og er kritisk til at legene blir satt i en vanskelig situasjon.

– Det er lovstridig å gi instrukser som er imot loven. Og det setter de som får sånne instrukser i et krysspress – en uvanlig vanskelig situasjon. Skal de være lojale mot overordnede eller skal de være lojale mot loven som i virkeligheten da også bygger opp under det fagetiske, sier Syse.

DOKUMENTASJON: Mailkorrespondanse som viser problemene OUS har med å overholde tidsfrister.  (Foto: TV 2 )
DOKUMENTASJON: Mailkorrespondanse som viser problemene OUS har med å overholde tidsfrister. (Foto: TV 2 )

Han er klar på at lovbruddet er alvorlig.

– Det som er det mest alvorlige i denne saken her er jo det systematiske i lovbruddene. På den måten at det som skal være en faglig vurdering blir gjort til økonomisk vurdering. Det er ikke pasientrettighetslovens system.

– Ikke kjent med instrukser

Administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, kjenner ikke til instrusene om spesielle prioriteringer som legene snakker om.

– Jeg er ikke kjent med at det er gitt noen instrukser om at det skal gjøres noen spesielle prioriteringer og flytte folk frem og tilbake i en kø. Hvis dette da omfatter pasienter med like rettigheter og en lik frist for behandling da, sier Erikstein til TV 2.

Men sykehusdirektøren mener likevel at det er riktig å prioritere pasienter som selv sier fra om sine rettigheter.

– Det ligger jo i kortene at vi da gir en mulighet. For det første og oppfylle pasientens juridiske rettighet innenfor den fristen som er satt, som er viktig for pasienten. Også gir vi også en mulighet til å gjøre dette selv. Slik at vi slipper å betale noen andre for å gjøre dette, sier han.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsket ikke å kommentere denne saken torsdag.