PERSON ELLER BARE MENNESKE? Forskerne Francesca Minerva og Alberto Giubilini mener det moralsk sett er ingen forskjell på en abort og å drepe en baby etter fødselen. (Foto: COLOURBOX (illustrasjonsbilde))
PERSON ELLER BARE MENNESKE? Forskerne Francesca Minerva og Alberto Giubilini mener det moralsk sett er ingen forskjell på en abort og å drepe en baby etter fødselen. (Foto: COLOURBOX (illustrasjonsbilde))

Forskere mener det er i orden å drepe nyfødte babyer

To australske leger sier det ikke er etisk problematisk å drepe nyfødte babyer, «dersom barnet blir en umulig byrde for foreldrene å bære».

Legene Francesca Minerva og Alberto Giubilini forsker på medisinsk etikk i Australia. Minerva har tidligere jobbet som forsker ved Oxford-universitetet.

Ikke forskjell på foster og baby

Kritikken hagler mot de to etter at de tok til orde for at fostre bør kunne aborteres – etter at de er født på vanlig måte. De begrunner utspillet med at det ikke er noen forskjell på et foster og en nyfødt baby, ettersom de ennå ikke har utviklet seg til å bli personer.

Dersom barnet viser seg å bli en «uutholdelig byrde på foreldrene», for eksempel ved alvorlig funksjonshemning, bør det åpnes for en «etter fødsel-abort», heter det i en artikkel som legeduoen har publisert i tidsskriftet Journal of Medical Ethics.

I artikkelen, som har tittelen «Etter fødsel-abort: hvorfor skal babyen leve?», hevder de at et foster og en nyfødt baby har samme «moralske status». Sagt på en annen måte: å ende livet til en nyfødt baby er ikke annerledes enn å ende livet til et foster i en kvinnes livmor.

Les også: Ber leger bytte jobb om de ikke vil henvise til abort

Ikke nødvendigvis livets rett

De hevder videre at å ta livet av en nyfødt baby ikke er å anse som å skade et menneske.

– Å være menneske er i seg selv ikke en grunn til å tillegge noen retten til å leve. Både et foster og en nyfødt er helt klart menneskelige og potensielle personer, men ingen av delene er personer i betydningen «subjekt med en moralsk rett til å leve», skriver de i publikasjonen.

Videre påpeker de at abort i stor grad er akseptert, selv når det ikke står om helsen til mor eller barn. De skriver videre at faktiske personer blir favorisert fremfor potensielle personer.

– Ettersom potensielle personer ikke har noen rett til liv er det ingen grunner til å forby abort etter fødsel, skriver de.

Her kan du lese mer om artikkelen på nettsidene til Journal of Medical Ethics.

– Motbydelig ståsted

Utspillene har vakt reaksjoner i Storbritannia etter at artikkelen ble publisert. Antiabortaksjonist og folkevalgt for de konservative, Nadine Dorries, raser mot de to legene.

– Dette er et motbydelig moralsk ståsted. Hvilken åndsfrisk person som har holdt et nyfødt barn i sine armer kan finne på å støtte noe så sykt? sier Dorries til The Sun.

Les også: Norsk studie tyder på at jentefostre blir valgt bort

Skjæringspunktet mellom moral og umoral er også det de to legene fordyper seg i. Francesca Minerva opplyser på sin profil på Oxford Universitys nettsider at hun er opptatt av å analysere problemene som kan oppstå når pasienter og leger med forskjellige moralske og religiøse ståsteder skal ta viktige beslutninger.

Redaktøren i Journal of medical Ethics forsvarer publiseringen, og sier de som reagerer med sinne hemmer den frie debatten:

– The Journal støtter rasjonell argumentasjon og ytringsfrihet, sier han til The Sun.

Drapstrusler fra abortmotstandere

Artikkelforfatterne har allerede fått drapstrusler fra folk som mener det er galt å gjøre slutt på menneskeliv både før og etter fødsel. I et svar på reaksjonene gjengir Journal-redaktøren noen av reaksjonene som er kommet inn i en artikkel på publikasjonens nettsider:

«Akkurat nå tror jeg disse to djevlene i menneskelige skikkelser bør avleveres for umiddelbar henrettelse(...). De vil begå drap – det er alt det er. DRAP».

Redaktøren svarer med at argumentasjonen ikke er ny i den medisinske debatten, og at flere har fremmet lignende synspunkter tidligere.