«Kaptein Sabeltann er en farlig mann!» runger det utover lokalene i Børesvingen barnehage.

Både Kaptein Sabeltann og pedagogisk leder Hanne Dyrdal er populære her. Barnehagen i Stavanger har akkurat mange nok pedagoger nå. Men hvis de skulle fulgt forslaget til den nye barnehageloven, der man vil kreve at halvparten av de ansatte skal være førskolelærere, så måtte de hatt seks faglærte til.

– Det er et kjempebehov for førskolelærere og vi sliter med å fylle stillingene. Hvis man da i tillegg skal kreve enda flere faglærte, så blir det en utfordring. Vi må forholde oss til den virkeligheten som er i dag og det er at det er mest ufaglærte som jobber i en barnehage. Da må vi jobbe med det vi har, sier Lise Smith, styrer ved Børesvingen barnehage.

Småkort hjelper de ansatte

Derfor har de - i likhet med rundt 300 andre barnehager i landet - innført de pedagogiske kortene «InPed», som sikrer at alle ansatte jobber riktig med barna ved å foreslå ulike aktiviteter knyttet opp i mot mål i rammeplanen.

– Det gjør hverdagen min lettere, for det sikrer kvalitet i hverdagen i barnehagen og overfor foreldrene, sier Dyrdal.

Marita Tollefsen jobber som ufaglært i Børesvingen barnehage og bruker kortene daglig, både inne og ute.

– Du finner veldig mye kjekke aktiviteter som du kan gjøre med ungene og som dekker mange fagområder, sier Tollefsen og viser fram kortene.

Skaper selvsikkerhet

Hun forteller at hun vurderer å ta videreutdanning slik at hun også blir pedagog, og har blitt mer motivert til det etter hun fikk kortene.

– Kortene skaper selvsikkerhet. Da vet jeg at jeg gjør er riktig, at jeg dekker de fagområdene vi trenger og gir ungene det de trenger. Også har vi det veldig kjekt med det, sier Tollefsen.

Rundt 300 barnehager bruker kortene

Ideen bak kortene kom fordi mangelen på førskolelærere er stor. Man så at gapet mellom mål og fine ord og realiteten var for stor. Damene bak kortene jobbet tidligere i barnehager og så et stort behov.

– Vi har fått overraskende god tilbakemelding. Mange barnehager ønsker det velkommen fordi det er veldig praktisk. For vi kan ikke vente på at regjeringen. Vi må heller ta fatt i det vi har og videreutvikle det. Derfor laget vi disse kortene, forteller Ragnhild Eielsen Wiig, daglig leder av «InPed».