Via «Aftenpostens Russesalg», som blant annet annonseres om på www.facebook.com og www.russehjelpen.no, oppfordres russen til dugnadsjobbing for å tjene inn ekstra penger til den påtroppende russefeiringen.

Forbrukerombudet reagerer sterkt på hvordan Aftenposten i denne salgskampanjen, har klart å omgå reservasjonsreglene for telefonsalg.

Les også: Disse prisene kan du ikke stole på

Vasker ikke ringelistene

Russen stiller med ferdigskrevne ringelister med til sammen 30 venner og bekjente, og står fritt til å ringe personer som har reservert seg mot telefonsalg i Reserververingsregisteret.

Det er innhentingen og bruken av slike referanselister som reiser spørsmål hos Forbrukerombudet. Aftenposten på sin side hevdet at kontakten mellom privatpersoner ikke omfattes av markedsføringsloven.

– Ifølge arbeidsinstruksen er det russen som skaffer til veie ringegrunnlaget som brukes i markedsføringen av abonnementet, men ved oppringningen handler russen i Aftenpostens navn, og anses derfor som næringsdrivende, sier fagleder hos Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad til TV 2 hjelper deg.

Reagerte umiddelbart

Det følger verken av oppdragskontrakten eller den etterfølgende informasjonen at listen skal sendes til Aftenposten i forkant av oppdragsdagen.

– Vi reagerte umiddelbart på dette og sendte et brev til Aftenposten hvor vi satte spørsmålstegn ved om referanselistene blir vasket mot Reservasjonsregisteret før oppringning. Vi ba dem også forklare de generelle rutinene rundt «russesalget» nærmere, sier Skjelbostad.

– Kjøpte abonnement fordi de kjente oss

Elever ved Ullern Videregående skole er en av skolene som har fått tilbud om «russedugnad» av Aftenposten. Jentene på russebussen til Carla Benedicte Akerø synes dette var en fin måte å tjene inn litt ekstra penger på, og takket ja til jobbtilbudet.

– Vi fikk stort sett bare positive tilbakemeldinger av dem som ble oppringt. Vi ringte jo kun til folk vi kjente fra før av, så de kunne ikke bli sure når de hørte at de var oss i andre enden av linja, sier Carla Benedicte Akerø til TV 2 hjelper deg og legger til:

– Responsen var at de fleste var villige til å tegne et abonnement for å støtte bussen vår.

Venninnene fra Ullern skulle selge ulike typer abonnement, og fikk 150 kroner per solgte abonnement. På forhånd måtte de gå nøye gjennom listene sine for finne det abonnementet som passet best til hver enkelt.

Sjekket ikke numrene

– Vi fikk ikke beskjed om å sjekke telefonnumrene mot Reservasjonsregisteret før vi ringte, forteller Akerø.

– Vi fikk en kort generell opplæring før vi ble satt i gang. Vi skulle ha med oss ferdigskrevne ringelister med familie, venner og bekjente, sier hun .

Dersom listene ikke vaskes, og russen ringer reserverte forbrukere Aftenposten ikke har et eksisterende kundeforhold til, vil ifølge Forbrukerombudet slike oppringninger være i strid med markedsføringsloven.

Les også: Hva driver dere med her da, One Call?

Innrømmer mangelfulle rutiner

– I det første svaret vi fikk av Aftenposten går det helt klart frem at de ikke fulgte reglene, og at de tydeligvis ikke har vært klar over problematikken. De innrømmer helt klart at de jobber i strid med markedsføringsloven, sier Skjelbostad.

Hovedpunktene i tilsvaret Forbrukerombudet mottok fra Aftenposten:

«Vi tilbyr i dag russ å skaffe abonnenter til Aftenposten gjennom sine nettverk på dugnadsbasis. Vår vurdering har vært at kontakten mellom privatpersoner ikke omfattes av markedsføringsloven. Listene som omtales er ofte ikke mer enn telefonnummer i en privat mobiltelefon. Vår oppfatning av saken er at vi med denne virksomheten ikke bryter loven siden det er kontakt mellom privatpersoner og ikke mellom privat og næring.

Vårt opplegg med russ er også en aktivitet som gjør at Aftenposten blir kjent i en målgruppe som er viktig for oss. Inntil saken er endelig avsluttet vil vi iverksette midlertidig manuell sjekking av telefonnummer.»

Tolket loven annerledes

Aftenposten innrømmer at opplysningene fra Forbrukerombudet stemmer, men de nekter for at de bryter loven.

– I vårt ordinære abonnementssalg følger vi selvsagt Markedsføringslovens krav til vask av telefonlister mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund, sier abonnementsdirektør Gisle Høvik hos Aftenposten.

– Når det gjelder ”russedugnader”, har vi til nå tolket loven annerledes enn Forbrukerombudet. Salget baserer seg på at russen gjør en dugnad hvor de ringer familie, venner og kjente ut fra egen kontaktinformasjon, gjerne i form av håndskrevne lapper med telefonnummer på, forteller han.

Les også: One Call-reklame: «Nummer 30 i køen, jeg orker ikke lissom»

Russen kan ende opp med null inntjening

Forbrukerombudet er fornøyd med at Aftenposten nå retter seg etter Markedsføringsloven, men synes Aftenposten skyver ansvaret over på russen, ved at de selv blir ansvarlig for å vaske ringelistene sine.

Det leder inn på en ny problemstilling, nemlig forholdet mellom Aftenposten og russen som selger.

Aftenposten reklamerer det med en gjennomsnittslønn på rundt 12 000 norske kroner per russebuss. Hvis russen skal begynne å vaske listene sine, kan de ende opp med å ikke tjene en eneste krone.

Alle kan være reserverte

– Etter det vi har forstått så skal de ha en liste med 30 personer med seg til Aftenposten som de skal ringe til, og så får de penger etter hvor mye de klarer å selge, sier Skjelbostad.

Når de nå er nødt til å vaske listene sine mot Reservasjonsregisteret så kan de i praksis ende opp med alle 30 på lista er reserverte.

– Så dette med vaskeplikten er nok ikke det Aftenposten har brukt mest tid på, og det kan jo vise seg uheldig både for dem som bryter markedsføringsloven og for russen som kan ende opp med å ikke kunne ringe til en eneste en av de personene de har på lista, sier hun.

Akerø forteller at de jobbet til sammen tre timer på en ettermiddag, og tjente nesten 4000 kroner.

Les også: Du må betale for å vente på at de tar telefonen