VITNET I SAKEN MOT KREKAR: Høyre leder Erna Solberg vitnet i rettssaken mot mulla Krekar i Oslo tingrett onsdag. Hun var innkalt fordi Krekar blant annet er tiltalt for å ha fremsatt drapstrusler mot henne. (Foto: Eivind Fondenes/TV 2/)
VITNET I SAKEN MOT KREKAR: Høyre leder Erna Solberg vitnet i rettssaken mot mulla Krekar i Oslo tingrett onsdag. Hun var innkalt fordi Krekar blant annet er tiltalt for å ha fremsatt drapstrusler mot henne. (Foto: Eivind Fondenes/TV 2/)

Erna Solberg: – Jeg kan ikke ta trusler innover meg

Høyre-lederen sier trusler mot henne er verre for familie og venner.

Høyre-leder Erna Solberg var det andre vitnet under straffesaken mot mulla Krekar i Oslo tingrett onsdag. Krekar står blant annet tiltalt for å ha truet den profilerte politikeren på livet under et møte med internasjonal presse i Oslo 10. juni 2010.

– Jeg ble gjort kjent med truslene av pressen som ba om kommentarer raskt etter at de hadde fått tilgang til informasjonen, forteller Erna Solberg.

Hun forteller at hun ikke oppfattet innholdet i uttalelsene før hun fikk se uttalelsene skriftlig.

Hør Krekar-opptakene PST jaktet på

– Jeg kan ikke ta det inn over meg

– På den andre siden var jeg ikke så opptatt av hvordan truslene ble fremsatt, siden det er en sak for politiet og ikke for meg. Jeg reagerte som jeg har forsøkt å reagere tidligere når jeg har mottatt trusler – at dette er politiets sak. Jeg kan ikke ta det innover meg. Om man gjør det vil man ikke kunne gjøre jobben sin på en skikkelig måte, sier Høyre-lederen.

Videre forklarer hun at hun har måttet bruke mye tid på å snakke om truslene med venner, familie og bekjente.

– De får et bilde av hva disse truslene innebærer og blir selvfølgelig bekymret.

SIKKERHETSKONTROLL: Alle som skal inn i rettssalen må gjennom streng sikkerhetskontroll i Oslo tingrett. (Foto: Eivind Fondenes/TV 2/)
SIKKERHETSKONTROLL: Alle som skal inn i rettssalen må gjennom streng sikkerhetskontroll i Oslo tingrett. (Foto: Eivind Fondenes/TV 2/)

Anmeldt av Siv Jensen

Erna Solberg anmeldte ikke truslene selv.

– Jeg tror det var Siv Jensen som anmeldte det noen dager etter. Jeg oppfattet ikke truslene som et personlig anliggende, men at dette var en oppgave for politiet og påtalemyndighetene, sier hun.

På spørsmål om hun har gjort seg noen tanker om hvorfor Siv Jensen anmeldte saken, sier hun at det kanskje var fordi Jensen oppfattet at politiet brukte for lang tid.

– Du tror ikke det kan ha noe med Siv Jensens politiske ståsted i innvandringspolitikken?

– Det er vanskelig for meg å vurdere Siv Jensens motiver for å anmelde saken.

– Truet ikke Erna

Etter Høyre-lederens forklaring gjentok mulla Krekar at han ikke har truet henne.

– Når det gjelder saken om Erna Solberg, har jeg verken truet henne eller noen andre, sier mulla Krekar.

Erna Solberg var ferdig med å forklare seg klokken 10. Se hva hun hadde å si etterpå i videovinduet under.
596054

Siv Jensen: – Det alvorligste Krekar har gjort etter utvisningen

Krekars advokat Brynjar Meling er tilfreds med Solberg forklaring, og sier til TV 2 at han opplevde den som nøktern og god.

– Hun presiserte viktigheten av at myndighetene skal få utføre sitt arbeid, og at de lar seg ikke skremme av trussler. Samtidig var det betryggende at det som hun la vekt på var at en slik situajons for henne var noe som hun overlot til politiet. Selv var hun opptatt av å forklare sine nærmeste at dette ikke var noe å være redd for, sier Meling.

Før Solberg inntok vitnestolen var det den svenske frilansjournalisten Björn Makonnen Lindahl som forklarte seg for retten. Han var til stede under møtet hvor Krekars trusler mot Høyre-lederen ble framsatt.

Ville ikke ha norske medier til stede

Truslene mot Erna Solberg kom på et pressemøte i Oslo 10. juni i regi av organisasjonen Foreign Press Association, hvor Lindahl er kasserer. Foreningen består av 75 medlemmer.

Krekar ble kontaktet av to Al Jazeera-journalister som er medlem av foreningen.

– Krekar satt som betingelse at ingen norske medier skulle ha tilgang til møtet, forteller Lindahl.

Under møtet forklarte Krekar blant annet om drapsforsøket på ham og hans familie. Senere snakket Krekar om hva som ville vente ham om han ble sendt tilbake til Irak.

– Var ikke en nyhet for oss

– Vi vurderte om dette var en nyhet som var verdt å bringe videre til våre medier. De fleste av oss vurderte at det ikke var det. Det kan diskuteres om det var en trussel, det kan diskuteres om oversettelsen var god nok. Vi kom med oppfølgingsspørsmål om Krekar personlig ville sørge for at Erna Solberg ble drep. Han svarte nei på det, forklarer Lindahl.

TV 2 var det første mediet som avslørte hva Krekar egentlig sa under møtet:

«Erna Solberg sier kast ut mulla Krekar til døden. Hun skal betale prisen for det. Hun skal betale prisen for det av eget liv. Hvem som tar livet hennes vet jeg ikke. Al-Qaida, Ansar al islam, mine slektninger, barna mine. Jeg vet ikke hvem. Men hun skal betale prisen sin».

Les Kadafi Zamans blogg: «Hvorfor er mulla Krekar tiltalt for terror?»

Krekar – hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad – står tiltalt etter blant annet terrorparagrafen. I tillegg omfatter tiltalen flere drapstrusler mot navngitte personer.

Han er tiltalt for brudd på fire paragrafer: Terrorparagrafen (paragraf 147), paragraf 140, paragraf 99 og paragraf 227.

Paragraf 99 har en strafferamme på 15 års fengsel, og brukes mot «den som ved vold, trusler eller andre ulovlige midler søker å hindre Kongen, Regenten, Statsrådet, Stortinget eller noen av dets avdelinger, Høyesterett eller Riksretten i sin virksomhet».